Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała NR XXXI/319/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w obrębie Dobropole, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 243, o powierzchni 0,05 ha. 2017-07-06 11:27
dokument Uchwała Nr XXXI/318/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego-Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Trzcińsko-Zdrój. 2017-07-06 11:26
dokument Uchwała Nr XXXI/317/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2017-07-06 11:24
dokument Uchwała Nr XXXI/316/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2017. 2017-07-06 11:23
dokument UCHWAŁA NR XXXI/315/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2017-07-06 11:21
dokument UCHWAŁA NR XXXI/314/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przedłużenia obowiązującej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2017-07-06 11:21
dokument UCHWAŁA Nr XXXI/313/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019. 2017-07-06 11:19
dokument UCHWAŁA NR XXXI/312/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. 2017-07-06 11:16
dokument UCHWAŁA Nr XXXI/311/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Trzcińsko-Zdrój, nr działki 814/1 o powierzchni 0,1426 ha. 2017-07-06 11:12
dokument UCHWAŁA Nr XXXI/310/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Trzcińsko-Zdrój, nr działki 156 o powierzchni 0,1960 ha. 2017-07-06 11:11
dokument UCHWAŁA NR XXXI/309/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 822/8, obręb nr 3, m. Trzcińsko-Zdrój. 2017-07-06 11:10
dokument UCHWAŁA NR XXXI/308/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 95, obręb nr 1, m. Trzcińsko-Zdrój. 2017-07-06 11:08
dokument UCHWAŁA NR XXXI/307/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat, część działki nr 1141, obręb Czarnołęka, gm. Trzcińsko-Zdrój, o pow. 225,00m2. 2017-07-06 11:07
dokument UCHWAŁA NR XXXI/306/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie Strzeszów, gm. Trzcińsko-Zdrój i oznaczonej nr działki 545 o powierzchni 0,1220 ha 2017-07-06 11:06
dokument UCHWAŁA NR XXXI/305/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ograniczonego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie Strzeszów, gm.Trzcińsko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 116 o powierzchni 1,1010 ha. 2017-07-06 11:05
dokument UCHWAŁA NR XXXI/304/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie Gogolice, gm.Trzcińsko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 81/2 o powierzchni 0,1647 ha. 2017-07-06 11:04
dokument UCHWAŁA NR XXXI/303/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ograniczonego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie nr 4, m.Trzcińsko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 59 o powierzchni 0,0104 ha. 2017-07-06 11:04
dokument UCHWAŁA NR XXXI/302/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Położonej w obrębie Czarnołęka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 788, o powierzchni 0,08 ha. 2017-07-06 11:03
dokument UCHWAŁA NR XXXI/301/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Położonej w obrębie Czarnołeka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 124, o powierzchni 0,04 ha. 2017-07-06 11:03
dokument UCHWAŁA NR XXXI/300/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Położonej w obrębie Czarnołeka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 117, o powierzchni 0,07 ha. 2017-07-06 11:02
dokument UCHWAŁA NR XXXI/299/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Położonej w obrębie Czarnołeka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 102, o powierzchni 0,01 ha. 2017-07-06 11:01
dokument UCHWAŁA NR XXXI/298/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Położonej w obrębie Czarnołeka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 100, o powierzchni 0,08 ha. 2017-07-06 11:01
dokument UCHWAŁA NR XXXI/297/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Położonej w obrębie Czarnołeka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 98, o powierzchni 0,09 ha. 2017-07-06 11:00
dokument UCHWAŁA NR XXXI/296/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2017-07-06 10:59
dokument UCHWAŁA NR XXXI /295/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków. 2017-07-06 10:58
dokument UCHWAŁA NR XXXI/294/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu w Trzcińsku-Zdroju 2017-07-06 10:57
dokument UCHWAŁA NR XXXI/293/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Trzcińska-Zdroju. 2017-07-06 10:56
dokument UCHWAŁA NR XXXI/292/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2016 rok. 2017-07-06 10:56