Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXXI/299/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Położonej w obrębie Czarnołeka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 102, o powierzchni 0,01 ha.


- PROJEKT-

UCHWAŁA NR XXXI/299/2017

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości

gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój z przeznaczeniem

na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1579, 1948, Dz. U z 2017 r. poz. 730) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, zm.:Dz.U. z 2016 r. poz. 2260, Dz. U. z 2017 r., poz. 820) , Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju u c h w a l a co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie Czarnołeka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 102, o powierzchni 0,01 ha, użytek - W, ujawnionej w księdze wieczystej SZ1Y/00060470/9 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowego w Gryfinie z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady

mgr Maria Woźniak

Uzasadnienie : do uchwały Nr / /17 z dnia 2017 roku w sprawie

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy

Trzcińsko-Zdrój z przeznaczeniem na poprawienie warunków

zagospodarowania nieruchomości przyległej .

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie Czarnołeka gmina Trzcińsko-Zdrój opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 102, o powierzchni 0,01 ha, użytek - W, ujawnionej w księdze wieczystej SZ1Y/00060470/9 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowego w Gryfinie.

Działka będąca przedmiotem zbycia nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, stanowi gospodarczą całość z nieruchomościami sąsiednimi będącymi własnością jednej osoby prawnej. Strona zainteresowana nabyciem złożyła stosowny wniosek o nabycie nieruchomości.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko-Zdrój dla nieruchomości tej został ustalony kierunek zagospodarowania jako produkcja rolna.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 21-06-2017 14:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-06-2017
Ostatnia aktualizacja: - 21-06-2017 14:27