herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Zarządzenie nr III/373/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 23 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego pod nazwą "Rewitalizacja oczami dziecka" w ramach opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzcińsko-Zdrój dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz powołania komisji konkursowej.


Zarządzenie nr III/373/2017

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 23 maja 2017r.

w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego pod nazwą Rewitalizacja oczami dziecka” w ramach opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzcińsko-Zdrój dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020 oraz powołania komisji konkursowej.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730) Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkurs plastyczny pod nazwa „ rewitalizacja oczami dziecka” w ramach Programu Rewitalizacji Gminy Trzcińsko-Zdrój realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020

§2. Regulamin konkursu stanowi znacznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3. 1. Komisja konkursowa:

1. Piotr Radecki- koordynator zespołu ds. rewitalizacji.

2. Tadeusz Mazur - Dyrektor Trzcińskiego Centrum Kultury

3. Barbara Ignaczak - kierownik ds. merytorycznych i organizacyjnych.

2. Przewodniczącym komisji jest koordynator zespołu- Piotr Radecki

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 08-06-2017 12:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Mazurkiewicz 08-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Piątkowski 08-06-2017 12:39