Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 220/14 o powierzchni 50,00m2, położonej w obrębie nr 4, miasto Trzcińsko-Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi Księgę Wieczystą Nr SZ1Y/00062041/7, która nie jest obciążona hipoteką.


Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój

ul. Rynek 15,

tel.91 414-80-88, fax 91414-81-03

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1777, Dz.U. z 2016 r. poz. 65, Dz. U. z 2016 r. poz. 1271, zm.: Dz.U.z 2016 r. poz. 1250 i 1579) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 220/14 o powierzchni 50,00m?, położonej w obrębie nr 4, miasto Trzcińsko-Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi Księgę Wieczystą Nr SZ1Y/00062041/7, która nie jest obciążona hipoteką.

Dla przedmiotowej działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy na cele budowlane - w trybie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcińsko-Zdrój uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju Nr VI/52/99 z dnia 16.04.1999r., aktualizowanym Uchwałą Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju Nr VI/55/2015 z dnia 24.04.2015r. nieruchomość oznaczona jest jako tereny budowlane.

Cena wywoławcza netto: 1.330,00 zł netto

/słownie: jeden tysiąc trzysta trzydzieści złotych 00/100 netto/

Termin przetargu: 30 maja 2017 roku o godz. 9:00 w Sali Posiedzeń

Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1) wpłacenie na konto Urząd Miejski BS Chojna O/Trzcińsko-Zdrój Nr 94937010200400013020040001, wadium w wysokości 200,00zł najpóźniej do dnia 26 maja 2017 roku (liczy się data wpływu w/w kwoty na podane konto) tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży;

2) złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości,

Uwagi:

1) do ceny ustalonej w przetargu zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 4.497,50zł,

2) do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wniosą w wymaganym terminie wadium,

4) w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,

5) w uzasadnionych przypadkach Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania, zamknięcia, unieważnienia i zakończenia wynikiem negatywnym przetargu,

6) w przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, będzie on zobowiązany do uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi. W razie nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od zakończenia przetargu, Gmina będzie miała prawo uznać, że z przyczyn leżących po stronie uczestnika zawarcie umowy stało się nie możliwe, czego skutkiem będzie przepadek wpłaconego wadium,

7) nabywca nieruchomości dokona w razie potrzeby na własny koszt geodezyjnego wznowienia granic działki.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju, pok. nr 4 lub telefonicznie pod nr tel. 91 4148 088 wew. 31.

Trzcińsko-Zdrój; dnia 21 kwietnia 2017 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 21-04-2017 13:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Noga 21-04-2017
Ostatnia aktualizacja: - 21-04-2017 13:33