herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXX/293/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2017 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2017. 2017-04-18 13:32
UCHWAŁA Nr XXX/292/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019. 2017-04-24 10:19
UCHWAŁA NR XXX/291/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 95, obręb nr 1, m. Trzcińsko-Zdrój. 2017-04-18 13:29
UCHWAŁA NR XXX/290/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 95, obręb nr 1, m. Trzcińsko-Zdrój. 2017-04-18 13:27
UCHWAŁA NR XXX/289/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 93/15, obręb nr 1, m. Trzcińsko-Zdrój. 2017-04-18 13:26
UCHWAŁA NR XXX/288/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 202/10, obręb nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. 2017-04-18 13:25
UCHWAŁA NR XXX/287/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 202/10, obręb nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. 2017-04-18 13:24
UCHWAŁA NR XXX/286/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 127, obręb nr 2, m. Trzcińsko-Zdrój. 2017-04-18 13:22
UCHWAŁA NR XXX/285/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 93/17, obręb nr 1, m. Trzcińsko-Zdrój. 2017-04-18 13:21
UCHWAŁA NR XXX/284/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 93/4, obręb nr 1, m. Trzcińsko-Zdrój. 2017-04-18 13:20
UCHWAŁA NR XXX/283/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 33/5, obręb nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. 2017-04-18 13:18
UCHWAŁA NR XXX/282/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie Klasztorne, gm.Trzcińsko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 122 o powierzchni 0,0600 ha. 2017-04-18 13:13
UCHWAŁA NR XXX/281/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ograniczonego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie nr 4, m.Trzcińsko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 59 o powierzchni 0,0104 ha. 2017-04-18 13:15
UCHWAŁA NR XXX/280/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie Klasztorne, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 171, o powierzchni 0,02 ha. 2017-04-18 13:16
UCHWAŁA NR XXX/279/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie Klasztorne, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 155, o powierzchni 0,06 ha. 2017-04-18 13:16
UCHWAŁA NR XXX/278/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w obrębie Czarnołeka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 36, o powierzchni 0,04 ha. 2017-04-18 13:17
UCHWAŁA NR XXX/277/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. 2 Lutego 20 w Trzcińsku-Zdroju. 2017-04-18 13:01
Uchwała Nr XXX/276/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 2017-04-18 13:00
UCHWAŁA NR XXX/275/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 27 kwietnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 2017-04-18 12:57