Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXVIII/255/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 3 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 202/10, obręb nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój.


UCHWAŁA NR XXVIII/255/2017

Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju

z dnia 3 marca 2017r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na

czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 202/10, obręb nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1579), art. 13 ust.1 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 2260), Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą niżej wymienionej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość dotychczas wydzierżawiana:

a) część działki nr 202/10, obręb nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój, o pow. 15,00m?, KW SZ1Y/00028224/4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie :

do Uchwały Nr XXVIII/255/2017

z dnia3 marca 2017r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na

czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 202/10, obręb nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „.a” ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Uchwała Rady Gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zamierzają zawrzeć kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. W tej sytuacji Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój może zawrzeć umowę wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju.

Niniejsza uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat:

a) część działki nr 202/10, obręb nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój, o pow. 15,00m?, KW SZ1Y/00028224/4.

Na wydzierżawionym gruncie usytuowany jest garaż wybudowany z środków własnych dzierżawcy. Dzierżawca należycie wywiązuje się z warunków zawartych w umowie oraz wyraża chęć dalszego kontynuowania dzierżawy, dzięki czemu Gmina zyska dodatkowy dochód.

Burmistrz Gminy wnosi o podjęcie przedkładanego projektu uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 07-03-2017 10:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-03-2017
Ostatnia aktualizacja: - 07-03-2017 10:55