Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVIII/246/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Trzcińsko- Zdrój składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Uchwała Nr XXVIII/246/2017

Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju

z dnia 3 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Trzcińsko- Zdrój składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie  art. 6n ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 6m ust. 1a i 1b, ustawy  z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250, zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1020, 1250, 1920) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.446, zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) Rada Miejska w Trzcińsku- Zdroju

uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Trzcińsko- Zdrój, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w pkt 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest składać:

a) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcińsku- Zdroju, ul. Rynek 15

b) listownie na adres Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 15, 74-510 Trzcińsko- Zdrój

c) lub w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej skrzynki podawczej na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) w formie dokumentu elektronicznego.

-wzór deklaracji w postaci dokumentu (formularza) elektronicznego udostępniony jest w eBOI -(elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta) na stronie podmiotowej Urzędu Miasta i Gminy w Trzcińsku - Zdroju oraz na Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://eboi.trzcinsko-zdroj.pl. Formularz ma możliwość wysyłania plików w formacie XML lub pobranie gotowego PDF.

3. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 05 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579)lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114, ze zm.).

4. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzcińsko- Zdrój właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w następujących terminach:

a) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

b)  14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zmiany określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości

§ 2. Utraciła moc Uchwała nr VIII/56/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój, składanej przez właścicieli nieruchomości

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko- Zdrój

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVIII/246/2017

Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju

z dnia 3 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Trzcińsko- Zdrój składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 6n ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miejska w Trzcińsku- Zdroju powinna określić, w drodze uchwały, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Uchwałą ustala się jeden wzór deklaracji składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

Na podstawie art. 6n ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju winna określić warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, co uczyniono postanowieniami niniejszej uchwały .

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 07-03-2017 10:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-03-2017
Ostatnia aktualizacja: - 07-03-2017 10:23