Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 181/1 o powierzchni 1.040m2, położonej w obrębie nr 1, m. Trzcińsko-Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi Księgę Wieczystą Nr SZ1Y/00065580/8, która nie jest obciążona hipoteką.


BURMISTRZ

Gminy Trzcińsko-Zdrój

ul. Rynek 15, tel.91 414-80-88, fax 91414-81-03

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 782, zm.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1265, 1322, 985, 1774, 1777, Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późń. zm. ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2004 r. nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 181/1 o powierzchni 1.040m2, położonej w obrębie nr 1, m. Trzcińsko-Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi Księgę Wieczystą Nr SZ1Y/00066745/0, która nie jest obciążona hipoteką.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcińsko-Zdrój dla terenu leżącego w części obrębu nr 1, nieruchomość oznaczona jest symbolem 1MN, tj. jako tereny zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do obsługi obszaru objętego planem.

Cena wywoławcza: 42.000,00zł netto

(słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100 netto)

Termin przetargu: 30 marca 2017 roku o godz. 9:00 w Sali Posiedzeń

Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1) wpłacenie na konto Urząd Miejski BS Chojna O/Trzcińsko-Zdrój Nr 94937010200400013020040001, wadium w wysokości 4.000,00zł najpóźniej do dnia 27 marca 2017 roku (liczy się data wpływu w/w kwoty na podane konto) tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży;

2) złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości

Uwagi:

1) do ceny ustalonej w przetargu zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 500,00zł,

2) do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%,

3) w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wniosą w wymaganym terminie wadium,

4) w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,

5) w uzasadnionych przypadkach Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia lub zamknięcia wynikiem negatywnym przetargu,

6) w przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, będzie on zobowiązany do uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi. W razie nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od zakończenia przetargu, Gmina będzie miała prawo uznać, że z przyczyn leżących po stronie uczestnika zawarcie umowy stało się nie możliwe, czego skutkiem będzie przepadek wpłaconego wadium,

7) nabywca nieruchomości dokona w razie potrzeby na własny koszt geodezyjnego wznowienia granic działki.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju, pok. nr 4 lub telefonicznie pod nr tel. 91 414 80 88 wew. 31.

Trzcińsko-Zdrój; dnia 24 lutego 2017 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 24-02-2017 09:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Noga 24-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Piątkowski 08-03-2017 13:28