Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała NR XXVIII/246/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.


- PROJEKT-

U C H W A Ł A NR XXVIII/246/2017

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 3 marca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm.: 1579) art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139, zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1893, Dz. U. z 2016 r. poz. 1250) ) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju u c h w a l a co następuje :

§ 1. Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 10 kwietnia 2017 roku do 09 kwietna 2018 roku opracowanej przez Wodociągi Zachodniopomorskiej Sp. z o.o. ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów, Goleniów brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Taryfa, o której mowa w § 1 mają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Wodociągi Zachodniopolskie Sp. z o.o. na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 10.04.2017 roku

Przewodnicząca Rady

mgr Maria Woźniak

Uzasadnienie : do uchwały Nr / /17 z dnia 2017 roku w sprawie

wysokości zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139, ze zm.) przedsiębiorstwo wodociągowe prowadzące na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w terminie 70 dni przed planowanym wejściem taryfy w życie przedstawia Burmistrzowi Gminy wniosek o ich zatwierdzenie. Do wniosku o zatwierdzenie taryfy przedsiębiorstwo wodociągowe dołącza kalkulację cen i stawek opłat.

W wyznaczonym terminie, o którym mowa w art. 24 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy tj. dnia 27 stycznia 2017 roku, Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. złożyła w/w dokumenty.

Stosownie do art. 24 ust. 4 w/w ustawy Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój sprawdził czy taryfa została opracowana zgodnie z przepisami ustawy oraz zweryfikował koszty, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1 ustawy pod względem celowości ich ponoszenia. Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój zweryfikował wniosek taryfowy pozytywnie.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 139, ze zm.) przedstawiona taryfa cen i stawek opłat podlega zatwierdzeniu w drodze uchwały Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 22-02-2017 15:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-02-2017
Ostatnia aktualizacja: - 22-02-2017 15:09