herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Lobbing Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr. 169, poz. 1414 z późn. zm.), kierownicy urzędów obsługujących organy władzy publicznej zobowiązani są do opracowania raz w roku, do końca lutego, informacji o działaniach podejmowanych wobec tych organów w roku poprzednim przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową. W oparciu o art. 18 ust. 3 ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój zamieszcza poniżej informację o działaniach podejmowanych wobec Urzędu Miejskiego w Trzcinisku Zdroju przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.