Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rokowania po dwóch przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku sześciorodzinnym przy ul. Sienkiewicza 31 w Trzcińsku-Zdroju o powierzchni 49,08m2, wraz z udziałem w gruncie i budynkach w wysokości 182/1000 części, położony w Trzcińsku-Zdroju, obręb nr 2.


BURMISTRZ

Gminy Trzcińsko-Zdrój

ul. Rynek 15, tel.91 414-80-88, fax 91 414-81-03

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1579) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

o g ł a s z a

rokowania po dwóch przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku sześciorodzinnym przy ul. Sienkiewicza 31 w Trzcińsku-Zdroju o powierzchni 49,08m2, wraz z udziałem w gruncie i budynkach w wysokości 182/1000 części, położony w Trzcińsku-Zdroju, obręb nr 2, działka nr 158 o powierzchni 751m2, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi Księgę Wieczystą Nr SZ1Y/00037393/6, która nie jest obciążona hipoteką.

W dniach 27 września 2016 roku i 13 grudnia 2016 roku przeprowadzone zostały dwa przetargi, które nie wyłoniły kandydatów na nabycie przedmiotowej nieruchomości.

Minimalna cena wywoławcza: 80.000,00zł

(słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Termin rokowań: 21 lutego 2017 roku o godz. 9.00 w Sali Posiedzeń

Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest:

1) wpłacenie na konto: Urząd Miejski BS Chojna O/Trzcińsko-Zdrój Nr

94937010200400013020040001, zaliczki w wysokości 8.000,00zł najpóźniej do dnia

17 lutego 2017r. ( liczy się data wpływu w/w kwoty na podane konto tytułem

zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży);

2) złożenia pisemnego zgłoszenia ( w zamkniętej kopercie z napisem „ROKOWANIA,

LOKAL MIESZKALNY - ul. SIENKIEWICZA 31/1, TRZCIŃSKO-ZDRÓJ, 21

LUTEGO 2017r., w terminie najpóźniej do dnia 17 lutego 2017 roku), do

zgłoszenia należy dołączyć kopię potwierdzenia wpłacenia zaliczki,

3) zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres oferenta lub w przypadku osoby prawnej nazwę oraz siedzibę

firmy,

- date sporządzenia zgłoszenia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami rokowań i przyjęciu tych warunków bez

uwag,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

- własnoręczny podpis,

- oświadczenie, że znany jest stan faktyczny i prawny nieruchomości,

- dołączony dowód zapłaty zaliczki,

Uwagi:

1) do ceny ustalonej w rokowaniach zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 600,00 zł,

2) sprzedający ustala minimalne warunki zapłaty ceny ustalonej w drodze rokowań:

- pierwsza wpłata w wysokości nie mniejszej niż 40% ceny ustalonej w drodze

rokowań podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej

przenoszącej własność nieruchomości,

- pozostałą kwotę można rozłożyć na raty na okres nie dłuższy niż 2 lat,

- rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy

zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta, stosownej przez

Narodowy Bank Polski,

3) w rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wniosą w wymaganym terminie zaliczkę i zgłoszenie,

4) w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi,

5) w uzasadnionych przypadkach Burmistrz zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości,

6) działka położona jest na obszarze, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i przeznaczona jest pod istniejącą zabudowę mieszkaniową,

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju, pok. nr 4 lub telefonicznie pod nr 91 4148088 w.31.

Trzcińsko-Zdrój; dnia 17 stycznia 2017 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 17-01-2017 14:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Piątkowski 17-01-2017 14:46