herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXVI/241/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2017-2025. 2017-01-17 12:21
Uchwała Nr XXVI/240/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2017. 2017-01-17 12:19
Uchwała Nr XXVI/239/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z zakładem budżetowym. 2017-01-17 12:24
UCHWAŁA Nr XXVI/238/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Trzcinsko-Zdrój. 2017-01-17 12:23
UCHWAŁA NR XXVI/237/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 202/10, obręb nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. 2017-01-17 12:34
UCHWAŁA NR XXVI/236/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 33/5, obręb nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. 2017-01-17 12:33