Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 212/5, o powieżchni 1.237 m2, położonej w obrębie nr 2, m. Trzcińsko-Zdrój

 

BURMISTRZ

 

Gminy Trzcińsko-Zdrój

ul. Rynek 15, tel.91 414-80-88, fax 91414-81-03

 

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 782, zm.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1265, 1322, 985, 1774, 1777, Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późń. zm. ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2004 r. nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

 

 

OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

 

oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 212/5 o powierzchni 1.237m?, położonej
w obrębie nr 2, m. Trzcińsko-Zdrój, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową
z możliwością usług nieuciążliwych.

Nieruchomość posiada księgę wieczystą nr SZ1Y/00065224/5, która nie jest obciążona hipoteką.

 

Cena wywoławcza netto: 31.500,00 zł

(słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset złotych 00/100)

 

Termin przetargu: 08 lutego 2017 roku o godz. 9:00 w Sali Posiedzeń Urzędu

Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1) wpłacenie na konto: Urząd Miejski BS Chojna O/Trzcińsko-Zdrój
Nr 94937010200400013020040001, wadium w wysokości 3.000,00zł najpóźniej do dnia
03 lutego 2017 roku (liczy się data wpływu w/w kwoty na podane konto) tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży;

2) złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości

 

Uwagi:

1) do ceny ustalonej w przetargu zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 1.565,00 zł oraz podatek VAT 23%;

2) termin zagospodarowania nieruchomości wynosi 24 miesiące na rozpoczęcie i 48 miesięcy na zakończenie zagospodarowania, licząc od dnia podpisania aktu przenoszącego własność;

3) w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne
niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wniosą
w wymaganym terminie wadium;

4) w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium nie podlega zwrotowi;

5) w uzasadnionych przypadkach Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu;

6) w przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, będzie on zobowiązany do uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi. W razie nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od zakończenia przetargu, Gmina będzie miała prawo uznać, że z przyczyn leżących po stronie uczestnika zawarcie umowy stało się nie możliwe, czego skutkiem będzie przepadek wpłaconego wadium;

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju, pok. nr 4 lub telefonicznie pod nr tel. 91 4148088 wew. 31.

 

Trzcińsko-Zdrój; dnia 30 grudnia 2016 roku

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztofa Piątkowska 30-12-2016 10:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Noga 30-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Krzysztofa Piątkowska 30-12-2016 10:23