Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

U C H W A Ł A N R XXII/202 /2016 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 27 października 2016r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla Nauczycieli.


U  C  H  W  A  Ł  A    N R XXII/202 /2016
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU
z dnia 27 października 2016r.

 

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla Nauczycieli.

                  Na podstawie art.72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982  roku Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 668, 1010)   RADA MIEJSKA W TRZCIŃSKU-ZDROJU UCHWALA CO NASTĘPUJE:

 

§1. W uchwale nr X/132/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla Nauczycieli wprowadza się następujące zmiany w załączniku nr 1 pn. Regulamin funduszu zdrowotnego :

  1. w Rozdziale II § 5.1. Otrzymuje brzmienie: „Rozpatrywanie wniosków odbywa się raz na rok, a w uzasadnionych przypadkach częściej”.

  2. w Rozdziale II § 5.2. Otrzymuje brzmienie: „Podania (wnioski) nauczycieli o przyznanie pomocy z Funduszu Zdrowotnego wraz z wymaganą dokumentacją należy składać do dyrektora szkoły lub Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju w terminie do 30 listopada danego roku.”

  3. w Rozdziale II § 5.3. Otrzymuje brzmienie: „Dyrektor szkoły przekazuje podania (wnioski) nauczycieli, o których mowa w ust. 2 do Komisji Funduszu Zdrowotnego do 5 grudnia danego roku.”

  4. w Rozdziale IV § 8.4. Otrzymuje brzmienie: „Wysokość przyznanej pomocy uzależniona jest od możliwości finansowych Funduszu Zdrowotnego (środki budżetu gminy).”

  5. w Rozdziale IV § 8.6. pkt. 2 Otrzymuje brzmienie: „dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia (imienne faktury VAT, rachunki za leczenie, badania specjalistyczne, zakup lekarstw, sprzętu rehabilitacyjnego lub środków higieny osobistej od 01.12 danego roku - 30.11 roku następnego)”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

UZASADNIENIE

Wprowadzenie zmian w załączniku nr 1 do uchwały spowodowane jest doprecyzowaniem i uściśleniem zasad przyznawania świadczeń z Funduszu Zdrowotnego dla Nauczycieli.
Z uwagi na fakt, że dotychczasowe postanowienia budziły szereg kontrowersji, wprowadzenie powyższych zmian uznaje się za konieczne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 09-11-2016 09:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2016
Ostatnia aktualizacja: - 09-11-2016 09:33