Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXII/203/2016 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2014-2022


Uchwała Nr XXII/203/2016 

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 27 października 2016r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2014-2022

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 ) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

§1. W uchwale nr V/19/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2014-2022, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju nr XVII/123/2016 z dnia 25 lutego2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2014-2022 wprowadza się zmianę w załączniku nr 1 pn. Strategia Rozwoju Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2014-2022 w punkcie nr 3. „Cele strategiczne, kierunkowe i typy działań” poprzez dopisanie kolejnego celu strategicznego tj, „Poprawa warunków gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój ” i oznaczenie go numerem 4 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W uchwale Nr XXII/203//2016 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 27 października 2016 r. dopisano kolejny cel strategiczny, którym jest poprawa warunków gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój. Dopisanie nowego celu ma za zadanie poprawę mieszkańcom warunków życia. Głównym problemem Gminy w zakresie gospodarki wodnokanalizacyjnej jest niewystarczający dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, co wpływa na uciążliwości związane z codziennym życiem i zdrowiem mieszkańców. Poprawa warunków wodnokanalizacyjnych pozwoli na wyeliminowanie zagrożeń dla zasobów wodnych oraz poprawi stan środowiska naturalnego gminy. Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej w gminie będzie polegało na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej. Planowana jest również budowa oczyszczalni przydomowych, budowa sieci wodociągowej wraz z budową nowej stacji uzdatniania wody. Planowane są również modernizacje istniejących sieci wodociągowych oraz stacji uzdatniania wody, a także modernizacje oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Wprowadzenie kolejnego celu pozwoli na dostosowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej i ściekowej do wymagań państwa polskiego i Unii Europejskiej tj. do ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.

Kolejny cel został opracowany w oparciu o perspektywę wizji poprawy stanu warunków wodnokanalizacyjnych na terenie gminy. W związku z realizacją przez samorząd obowiązku prowadzenie polityki rozwoju lokalnego oraz nowej perspektywy budżetowania środków unijnych, która generuje zmiany w możliwościach finansowania działań rozwojowych, wprowadzenie kolejnego celu uważa się za zasadne.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 09-11-2016 09:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2016
Ostatnia aktualizacja: - 09-11-2016 09:08