Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXII/201/2016 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ograniczonego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój


UCHWAŁA NR XXII/201/2016

Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju

z dnia 27 października 2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ograniczonego, nieruchomości

gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1579), art. 12, art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1 oraz art.40 ust. 2a (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1777, Dz.U. z 2016 r. poz. 65, Dz. U. z 2016 r. poz. 1271, zm.: Dz.U.z 2016 r. poz. 1250 i 1579), Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.1. Wyraża się zgodę na sprzedaż, w drodze przetargu ograniczonego, nieruchomości położonej w obrębie Klasztorne, gm.Trzcińsko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 89/1 o powierzchni 0,0142 ha.

2. Stan prawny działki nr 89/1 uregulowany jest w księdze wieczystej nr SZ1Y/00060793/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr VI/23/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XXII/201/2016

z dnia 27 października 2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ograniczonego, nieruchomości

gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój

Nieruchomość opisana w § 1 niniejszej uchwały stanowi własność Gminy Trzcińsko-Zdrój i wchodzi w skład gminnego zasobu nieruchomości.

Zgodnie z ustaleniami ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcińsko-Zdrój, obowiązujacego do dnia 31.12.2002r. nieruchomość przeznaczona była pod gospodarkę żywnościową.

Działka nie ma przymiotu nieruchomości do odrębnego wykorzystania i zagospodarowania, może natomiast zostać zbyta na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Z uwagi na fakt, iż kilku właścicieli ma prawo ubiegać się o jej nabycie, zaistniała konieczność przeprowadzenia przetargu ograniczonego dla właścicieli nieruchomości przyległych, zgodnie z art. 40 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 09-11-2016 09:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2016
Ostatnia aktualizacja: - 09-11-2016 09:07