Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr 189


UCHWAŁA Nr XVI/189/05

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 28 lutego 2005 r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2004-2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr XII/126/04 z dnia 21 czerwca 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2004-2006 wprowadza się następujące zmiany:

1. w tytule uchwały lata „2004- 2006” zastępuje się latami „2004-2007”

2. w §1. uchwały lata „2004- 2006” zastępuje się latami „2004-2007”

§2. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XII/126/04 z dnia 21 czerwca 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2004-2006 wprowadza się zmiany:

  1. „plan finansowym na lata 2004-2006” otrzymuje brzmienie „plan finansowy na lata 2005-2007 i stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

  1. W dziale V Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2004-2006 punkt B) Planowe projekty i/lub zadania inwestycyjne w następnych latach podpunkt 1 otrzymuje brzmienie: „Budowa sieci wodociągowej przesyłowej z m. Dobropole do m. Tchórzno i z m. Dobropole do m. Wesoła.”

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/189/05 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 lutego 2005 r.

Zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego wprowadza się w związku ze zmianą wieloletniego planu inwestycyjnego stanowiącego załącznik Nr 13 do uchwały Nr XV/172/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2005. oraz zmianą nazwy projektu z „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tchórzno i Wesoła” na „Budowa sieci wodociągowej przesyłowej z m. Dobropole do m. Tchórzno i z m. Dobropole do m. Wesoła.”

Zmiany wynikają z dostosowania Planu do wymogów Programu ZPORR i złożonych przez Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju wniosków o dofinansowanie inwestycji ujętych w tych Planie.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 05-04-2005 16:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 05-04-2005 16:06