Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr 188


UCHWAŁA Nr XVI/188/05

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 28 lutego 2005 roku

w sprawie: zmian w Statucie Trzcińskiego Centrum Kultury.

Na podstawie art.9 ust.2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991.r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123; z 2002r. Dz. U. Nr 41, poz. 364; z 2003r. Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. Nr 213, poz. 2081; z 2004r. Dz. U. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje

§1. W uchwale Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 5 kwietnia 2000 r. Nr XIII/134/2000 w sprawie uchwalenia Statutu Trzcińskiego Centrum Kultury w Trzcińsku- Zdroju wprowadza się zmianę:

1) w §2 wyrazy „Zarządowi Miejskiemu” zastępuje się wyrazami „Burmistrzowi Gminy”

§ 2. W Statucie Trzcińskiego Centrum Kultury stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIII/134/2000 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 05 kwietnia 2000.r.w sprawie uchwalenia Statutu Trzcińskiego Centrum Kultury, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3. wyrazy „Zarząd Miejski” zastępuje się wyrazem ,, Burmistrz”

2) §.5.ust.4 wykreśla się cały ustęp i wprowadza się zapis: „Burmistrzu - należy rozumieć Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój”,

3) §.5.ust.8.wykreśla się cały ustęp i wprowadza się zapis: „Urząd Miejski - należy rozumieć Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju”.

4) § 13.ust.2.wyrazy „Zarządu Miejskiego” zastępuje się wyrazami: „Burmistrza”,

5) § 14. ust. 1 wyrazy „Zarząd Miejski” zastępuje się wyrazem „Burmistrz”,

6) § 14. ust. 3 wyrazy „Zarząd Miejski” zastępuje się wyrazem „Burmistrz”,

7) § 14. ust. 4 wyrazy „Zarząd Miejski” zastępuje się wyrazem „Burmistrz”,

8) §14 ust 5 pkt wyrazy „Zastępca Dyrektora” zastępuje się wyrazami „Kierownik Biblioteki”,

9) § 15.wyrazy „Zarząd Miejski” zastępuje się wyrazem „Burmistrz”,

10) § 16 wyrazy „Zarząd Miejski” zastępuje się wyrazem „Burmistrz”,

11) § 17 ust. 1 pkt 2 wyrazy „Zastępca Dyrektora” zastępuje się wyrazami „Kierownik Biblioteki”,

12) § 19 wyrazy „Zarząd Miejski” zastępuje się wyrazem „Burmistrz”,

13) § 21.ust.1 otrzymuje brzmienie „Przychodami z TCK są wpływy z prowadzonej działalności statutowej oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.”

14) §21 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Zysk bilansowy zwiększa w całości fundusz TCK”.

15) w § 21 po ust. 2 dodaje się ustęp 3,4 i 5 w następującym brzmieniu:

3. W zakresie spraw gospodarki finansowej TCK nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawowe - o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”

4. Sprawozdanie finansowe TCK sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych którym jest ostatni dzień roku kalendarzowego”

„5. Roczne sprawozdanie finansowe TCK podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Gminy, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego”

  1. w § 22. wyrazy „Zarządu Miejskiego” zastępuje się wyrazem „Burmistrza”

§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 05-04-2005 13:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 05-04-2005 13:37