Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr 182


UCHWAŁA NR XVI/182/05

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 28 lutego 2005 r.

w sprawie: zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach, dla których gmina Trzcińsko-Zdrój jest organem prowadzącym.

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz.1304, Nr203,poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, Nr 228, poz. 2258 z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuję:

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których Gmina Trzcińsko-Zdrój jest organem prowadzącym, obniża się tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela do liczby godzin zajęć określonych w tabeli stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 2. Wymiar godzin ustalonych w § 1 dotyczy również nauczycieli, którym stanowisko kierownicze powierzono w zastępstwie.

Nowy wymiar obowiązuje tych nauczycieli od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono zastępstwo, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

§ 3. Burmistrz Gminy może zwiększyć obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin określone zgodnie z § 1, do całkowitego zwolnienia włącznie, jeżeli zakres zadań oraz warunki pracy szkoły uzasadniają dalsze obniżenie lub całkowite zwolnienie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVI/152/2000 Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju z dnia 4 września 2000 roku w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach, dla których Gmina Trzcińsko-Zdrój jest organem prowadzącym.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty z mocą obowiązującą od 1 marca 2005 roku.

Załącznik do Uchwały Nr XVI/182/05

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 28 lutego 2005r.

WYMIAR GODZIN ZAJĘĆ NAUCZYCIELI, KTÓRYM POWIERZONO STANOWISKA KIEROWNICZE

Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar godzin zajęć

Dyrektor szkoły każdego typu liczącej:

1

do 4 oddziałów

12

2

od 5 do 7 oddziałów

10

3

od 8 do 9 oddziałów

8

4

powyżej 9 oddziałów

5

5

Wicedyrektor szkoły o liczbie powyżej 11 oddziałów

10

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 01-04-2005 15:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 01-04-2005 15:30