Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, niezabudowanej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 257/4 o powierzchni 26,7050 ha, położonej w obrębie Piaseczno, gm. Trzcińsko-Zdrój


BURMISTRZ

Gminy Trzcińsko-Zdrój

ul. Rynek 15, tel.91 414-80-88, fax 91 414-81-03

Działając na podstawie przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1271 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

o g ł a s z a

II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, niezabudowanej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 257/4 o powierzchni 26,7050 ha, położonej w obrębie Piaseczno, gm. Trzcińsko-Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi Księgę Wieczystą Nr SZ1Y/00057299/2, i która nie jest obciążona hipoteką.

Cena wywoławcza: 420.000,00zł (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych

00/100 zł).

Termin przetargu: 11 października 2016 roku o godz. 9?? w Sali Posiedzeń Urzędu

Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1) wpłacenie na konto: Urząd Miejski BS Chojna O/Trzcińsko-Zdrój Nr 94937010200400013020040001, wadium w wysokości 42.000,00zł najpóźniej do dnia 07 października 2016r. ( liczy się data wpływu w/w kwoty na podane konto) tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży;

2) złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości.

Uwagi:

1) do ceny ustalonej w przetargu zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 410,00 zł,

2) w przetargu mogą brać udział osoby fizycznej i prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wniosą w wymaganym terminie wadium,

3) w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,

4) w uzasadnionych przypadkach Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu,

5) działka położona jest na obszarze, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i przeznaczona jest do wykorzystania rolno-leśnego,

6) w przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, będzie on zobowiązany do uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi. W razie nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od zakończenia przetargu, Gmina będzie miała prawo uznać, że z przyczyn leżących po stronie uczestnika zawarcie umowy stało się nie możliwe, czego skutkiem będzie przepadek wpłaconego wadium,

7) dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju, pok. Nr 4 lub telefonicznie pod nr tel. 91 4148088 w.31.

Trzcińsko-Zdrój; dnia 06 września 2016 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 06-09-2016 10:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Noga 06-09-2016
Ostatnia aktualizacja: - 06-09-2016 10:27