Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. 2 Lutego 20 o powierzchni 111,02m?, wraz z udziałem w gruncie i budynkach w wysokości 292/1000 części, położony w Trzcińsku-Zdroju, obręb nr 2, działka nr 63 o powierzchni 662m?


BURMISTRZ

Gminy Trzcińsko-Zdrój

ul. Rynek 15, tel.91 414-80-88, fax 91 414-81-03

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, zm.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1777, Dz.U. z 2016 r. poz. 65 i Dz. U. z 2016 r. poz. 1271) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2004 r. nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. 2 Lutego 20 o powierzchni 111,02m?, wraz z udziałem w gruncie i budynkach w wysokości 292/1000 części, położony w Trzcińsku-Zdroju, obręb nr 2, działka nr 63 o powierzchni 662m?, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi Księgę Wieczystą Nr SZ1Y/00046576/8, która nie jest obciążona hipoteką.

Cena wywoławcza: 299.000,00zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt

dziewięć tysięcy złotych 00/100)

Termin przetargu: 04 października 2016 roku o godz. 9:00

Sala Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju

ul. Rynek 15

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1) wpłacenie na konto: Urząd Miejski BS Chojna O/Trzcińsko-Zdrój Nr 94937010200400013020040001, wadium w wysokości 30.000,00zł najpóźniej do dnia 30 września 2016r. ( liczy się data wpływu w/w kwoty na podane konto) tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży;

2) złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości.

Uwagi:

1) Zgodnie z art.68 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, ustaloną w drodze przetargu cenę nabycia nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 50%.

2) Do ceny ustalonej w przetargu zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 400,00zł,

3) w przetargu mogą brać udział osoby fizycznej i prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wniosą w wymaganym terminie wadium,

4) w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,

5) w uzasadnionych przypadkach Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu,

6) działka położona jest na obszarze, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i przeznaczona jest pod istniejącą zabudowę mieszkaniową,

7) w przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, będzie on zobowiązany do uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi. W razie nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od zakończenia przetargu, Gmina będzie miała prawo uznać, że z przyczyn leżących po stronie uczestnika zawarcie umowy stało się nie możliwe, czego skutkiem będzie przepadek wpłaconego wadium,

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju, pokój nr 4 lub telefonicznie pod nr tel. 91 414 80 88 wew.31.

Trzcińsko-Zdrój; dnia 01 września 2016 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 01-09-2016 14:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Noga 01-09-2016
Ostatnia aktualizacja: - 01-09-2016 14:48