Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 01 sierpnia 2016 r.


Trzcińsko-Zdrój; dnia 01.08.2016 r.

Znak: BGKNWKiOŚ.6220.1.10.2016.DHG

OBWIESZCZENIE

O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój, działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 28 października 2016 r. wpłynął wniosek E. ON Energie Odnawialne Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie ul. Rodła 8/2003, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie i eksploatacji Zespołu Elektrowni Wiatrowych Trzcińsko-Zdrój”. Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wszczęto postanowienie i przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Gminy Trzcinsko-Zdrój, zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie .

Na podstawie art. 79 ust 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed jej wydaniem zapewnia udział społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten zgodnie art. 29 cyt. ustawy przysługuje każdemu.

W związku z powyższym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 2 sierpnia 2016 r. do 22 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju pokój nr 4 w godz. od 7:30 do 15:00.

Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 01-08-2016 10:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zofia Bożek 01-08-2016
Ostatnia aktualizacja: - 01-08-2016 10:23