Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 182/4 o powierzchni 1.013m?, położonej w obrębie nr 1, m. Trzcińsko-Zdrój, na rogu ulic Cmentarnej i Wiosennej


BURMISTRZ

Gminy Trzcińsko-Zdrój

ul. Rynek 15, tel.91 414-80-88, fax 91414-81-03

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 782, zm.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1265, 1322, 985, 1774, 1777, Dz. U. z 2016 r., poz. 65) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2004 r. nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

o g ł a s z a

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 182/4 o powierzchni 1.013m?, położonej w obrębie nr 1, m. Trzcińsko-Zdrój, na rogu ulic Cmentarnej i Wiosennej, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi Księgę Wieczystą nr SZ1Y/00038760/6, która nie jest obciążona hipoteką.

Cena wywoławcza netto: 26.000,00(słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100).

Termin przetargu: 31 sierpnia 2016 roku o godz. 9:30 w Sali Posiedzeń Urzędu

Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1) wpłacenie na konto: Urząd Miejski BS Chojna O/Trzcińsko-Zdrój Nr 94937010200400013020040001, wadium w wysokości 2.600,00zł najpóźniej do dnia 26 sierpnia 2016r. ( liczy się data wpływu w/w kwoty na podane konto) tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży;

2) złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości.

Uwagi:

1) do ceny ustalonej w przetargu zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 500,00 zł;

2) do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%;

3) termin zagospodarowania nieruchomości wynosi 24 miesiące na rozpoczęcie i 48 miesięcy na zakończenie zagospodarowania, licząc od dnia podpisania aktu przenoszącego własność;

4) w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wniosą w wymaganym terminie wadium;

5) w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium nie podlega zwrotowi;

6) w uzasadnionych przypadkach Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu;

7) w przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, będzie on zobowiązany do uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi. W razie nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od zakończenia przetargu, Gmina będzie miała prawo uznać, że z przyczyn leżących po stronie uczestnika zawarcie umowy stało się nie możliwe, czego skutkiem będzie przepadek wpłaconego wadium;

8) dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju, pok. nr 4 lub telefonicznie pod nr tel. 91 4148088 w.31.

Trzcińsko-Zdrój; dnia 25 lipca 2016 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 25-07-2016 15:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Noga 25-07-2016
Ostatnia aktualizacja: - 25-07-2016 15:13