Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XX/ 173/2016 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2016r w sprawie: udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem św. Józefa w Warnicach


UCHWAŁA Nr XX/ 173/2016

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 28 czerwca 2016r

w sprawie: udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem św. Józefa w Warnicach

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art.81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1446, zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 397, 774, 1505,), oraz uchwały Nr XXVII/273/08 Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2009r. Nr 10, poz. 410) Rada Miejska w Trzcińsku - Zdroju

uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela dotacji w kwocie 3000 zł (słownie: trzech tysięcy złotych) na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej na remont wieży kościelnej w kościele filialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Piasecznie wpisanym w rejestrze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie pod Nr A-977.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko - Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie:

Rada Miejska w Trzcińsku - Zdroju podjęła uchwałę zatwierdzającą zasady przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem św. Józefa w Warnicach zwrócił się z wnioskiem do Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój o dofinansowanie wykonania dokumentacji konserwatorskiej na zabezpieczenie wieży w kościele (obiekcie zabytkowym) filialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Piasecznie. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591- tekst jednolity z późn. zmian.) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami należy do zadań własnych gminy, jak również w myśl art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zmian.) z budżetu gminy może być udzielona dotacja przez organ stanowiący na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na zasadach określonych przez ten organ.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 15-07-2016 10:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-07-2016
Ostatnia aktualizacja: - 15-07-2016 10:17