Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XX/153/2016 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój


UCHWAŁA NR XX/153/2016

Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju

z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz odstąpienia od

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej

stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 13 ust.1 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 i Dz. U. z 2016 r. poz. 65), Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.1.Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie nr 2, m. Trzcińsko-Zdrój przy ulicy Chojnickiej i oznaczonych nr działek 1/9 o powierzchni 0,4277, przeznaczonej pod uprawy ogrodniczo-warzywnicze.

2. Stan prawny działki 1/9 uregulowany jest w księdze wieczystej nr SZ1Y/00035604/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie - Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości opisanej w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XX / 153 /2016

z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz odstąpienia od

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej

stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „.a” ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Stosownie do regulacji prawnej zawartej w art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zawarcie umów na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Z delegacji tego przepisu wynika również, iż wojewoda albo odpowiednia rada mogą w drodze uchwały wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.

Zainteresowany dzierżawą przedmiotowej nieruchomości podmiot zwrócił się o zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat, z przeznaczeniem na uprawy ogrodniczo-warzywnicze, w drodze bezprzetargowej.W tej sytuacji Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój może zawrzeć umowę wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju.

Burmistrz Gminy wnosi o podjęcie przedkładanego projektu uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 15-07-2016 10:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-07-2016
Ostatnia aktualizacja: - 15-07-2016 10:02