Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA Nr XX/ 173/2016 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2016r w sprawie: udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem św. Józefa w Warnicach 2016-07-15 10:17
dokument UCHWAŁA Nr XX/172/2016 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Góralicach 2016-07-15 10:17
dokument Uchwała Nr XX/171/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego ? Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Trzcińsko-Zdrój 2016-07-25 13:16
dokument Uchwała Nr XX/170/2016 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2016 roku. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2016-2023. 2016-07-05 14:17
dokument Uchwała Nr XX/169/2016 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2016 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2016 2016-07-05 14:16
dokument Uchwała Nr XX/ 168/2016 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chełm Dolny 2016-07-15 10:12
dokument Uchwała Nr XX/167/2016 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stołeczna 2016-07-15 10:10
dokument Uchwała Nr XX/166/2016 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Górczyn 2016-07-15 10:15
dokument Uchwała Nr XX/165 /2016 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Piaseczno 2016-07-15 10:15
dokument Uchwała Nr XX/164/2016 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gogolice 2016-07-15 10:14
dokument UCHWAŁA NR XX/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie kierunków działania Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój 2016-07-15 10:06
dokument UCHWAŁA NR XX/162/2016 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie kierunków działania Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój 2016-07-15 10:06
dokument UCHWAŁA NR XX/161/2016 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie sprzedaży udziału do 1/5 we własności nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr działki 24/2, położonej w obrębie Tchórzno, gm. Trzcińsko-Zdrój. 2016-07-15 10:06
dokument UCHWAŁA NR XX /160 /2016 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Strzeszów, gm. Trzcińsko-Zdrój, oznaczonej nr działki 536 2016-07-15 10:05
dokument UCHWAŁA NR XX/159 /2016 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Strzeszów, gm. Trzcińsko-Zdrój, oznaczonej nr działki 266/1 2016-07-15 10:04
dokument UCHWAŁA NR XX/158/2016 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Strzeszów, gm. Trzcińsko-Zdrój, oznaczonej nr działki 266/2 2016-07-15 10:03
dokument UCHWAŁA NR XX/157 /2016 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Strzeszów, gm. Trzcińsko-Zdrój, oznaczonej nr działki 370 2016-07-15 10:03
dokument UCHWAŁA NR XX/156/2016 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie kierunków działania Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój 2016-07-15 10:03
dokument UCHWAŁA Nr XX/ 155 /2016 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 330 i 336, położonych w obrębie Strzeszów gmina Trzcińsko-Zdrój, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2016-07-25 13:16
dokument UCHWAŁA NR XX /154/2016 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój 2016-07-15 10:02
dokument UCHWAŁA NR XX/153/2016 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój 2016-07-15 10:02
dokument U C H W A Ł A NR XX/ 152/ 2016 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2016-07-15 10:01
dokument UCHWAŁA UNIEWAŻNIONA - U C H W A Ł A NR XX/151/2016 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2016-08-30 14:33
dokument UCHWAŁA NR XX / 150 /2016 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Trzcińsko-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2016-07-15 09:59
dokument U C H W A Ł A NR XX/ 149 /2016 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Trzcińska-Zdroju. 2016-07-15 09:59
dokument U C H W A Ł A NR XX/ 148 /2016 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko- Zdrój za 2015 rok. 2016-07-15 09:58