Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAPROSZENIE NA XX SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU


I N F O R M A C J A

PODAJE SIĘ DO WIADOMOŚCI MIESZKAŃCÓW,

ŻE W DNIU 28 czerwca 2016r. /wtorek/

GODZ. 1330 ODBĘDZIE SIĘ XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SALI POSIEDZEŃ

W URZĘDZIE MIEJSKIM W TRZCIŃSKU- ZDROJU

Porządek obrad sesji Rady Miejskiej:

I. Sprawy regulaminowe:

1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

2. przyjęcie porządku dziennego obrad,

3. przyjęcie protokołu poprzedniej sesji,

II. Informacja Burmistrza Gminy.

III. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej.

IV. Informacja przewodniczącego w sprawie przeprowadzonych kontroli.

V. Interpelacje i zapytania radnych.

VI. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

  1. omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2015

  2. przedstawianie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju dotyczącej wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2015 rok.

  3. przedstawianie opinii RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2015 rok,

  4. opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

  5. dyskusja

  6. podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko- Zdrój za 2015 rok. (druk nr XX/ 148 /2016),

  7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Trzcińska-Zdroju. (druk nr XX/149 /2016),

VII. Podjęcie uchwał w sprawach:

1.  zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Trzcińsko-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. (druk nr XX/150 /2016),

2. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. (druk nr XX/151 /2016),

3. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków (druk nr XX/152 /2016),

4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój(druk nr XX/153 /2016),

5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój (druk nr XX/154 /2016),

6. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie przetargowym

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój(druk nr XX/155 /2016),

7. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie przetargowym

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój(druk nr XX/156 /2016),

8. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Strzeszów, gm. Trzcińsko-Zdrój,

oznaczonej nr działki 370 (druk nr XX/157/2016),

9.w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Strzeszów, gm. Trzcińsko-Zdrój,

oznaczonej nr działki 266/2(druk nr XX/158 /2016),

10. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Strzeszów, gm. Trzcińsko-Zdrój,

oznaczonej nr działki 266/1 (druk nr XX/159/2016),

11. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Strzeszów, gm. Trzcińsko-Zdrój,

oznaczonej nr działki 536 (druk nr XX/160/2016),

12. w sprawie sprzedaży udziału do 1/5 we własności nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr działki 24/2, położonej w obrębie Tchórzno, gm. Trzcińsko-Zdrój. (druk nr XX/161/2016),

13. w sprawie kierunków działania Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój(druk nr XX/162/2016),

14. w sprawie kierunków działania Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój(druk nr XX/163/2016),

15. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gogolice (druk nr XX/164/2016),

16. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Piaseczno (druk nr XX/165/2016),

17. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Górczyn (druk nr XX/166/2016),

18. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stołeczna (druk nr XX/167/2016),

19. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chełm Dolny (druk nr XX/168/2016),

20. w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój  na rok 2015 (druk nr XX/169/2016)

21. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2016-2023 (druk nr XX/170/2016

22. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Trzcińsko-Zdrój(druk nr XX/171/2016)

23. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Góralicach(druk nr XX/172/2016)

24. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem św. Józefa w Warnicach(druk nr XX/173/2016)

25.w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 330 i 336, położonych w obrębie Strzeszów gmina Trzcińsko-Zdrój, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój. (druk nr XX/174/2016)

VIII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

IX. Wolne wnioski i informacje.

X. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej

Maria Woźniak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 21-06-2016 12:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Tyrpa 21-06-2016
Ostatnia aktualizacja: - 21-06-2016 12:09