Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XIX/143/2016 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/141/07 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie wydzielenia z Trzcińskiego Centrum Kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcińsku-Zdroju.


UCHWAŁA Nr XIX/143/2016

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 19 maja 2016r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/141/07 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie wydzielenia z Trzcińskiego Centrum Kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcińsku-Zdroju.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h) ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 20 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406, zm.: Dz. U. z 2014 r., poz. 423, Dz. U. z 2015 r., poz. 337, 1505) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/141/07 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 29 listopada 2007 r. zmienionej uchwałą Nr VII/40/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 20 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/141/07 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie wydzielenia z Trzcińskiego Centrum Kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcińsku-Zdroju ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 128, poz. 2676) wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku nr 4 do uchwały Statutu Trzcińskiego Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Podstawowym celem działalności TCK jest organizowanie działalności kulturalnej, działalności sportowej na terenie Gminy Trzcińsko Zdrój.”

  2. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „TCK prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury w szczególności poprzez:

1) organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży,

2) organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów,

3) organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych,

4) prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań,

5) prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych,

6) promocję kultury Gminy Trzcińsko-Zdrój i lokalnych twórców kultury,

7) tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury,

8) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,

9) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,

10) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

11) upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej,

12) pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców,

13) organizowanie różnych form zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w kulturze.”

  1. w § 2 dodaje się ust. 5 o następującej treści: „TCK, w zakresie prowadzenia działalności innej niż kulturalna, rozpowszechniania i zaspakaja potrzeby środowiska w zakresie sportu, rekreacji i wypoczynku w szczególności poprzez:

1) tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu sportowego,

2) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,

3) prowadzenie współpracy sportowej z gminami partnerskimi oraz z organizacjami pożytku publicznego,

4) działalność instruktażowo-metodyczna,

5) współdziałanie, zwłaszcza ze szkołami oraz instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspakajania potrzeb, sportowych i rekreacyjnych mieszkańców poprzez wypracowywanie systemu twórczych i nowatorskich metod tych działalności.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 07-06-2016 14:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-06-2016
Ostatnia aktualizacja: - 07-06-2016 14:30