Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XIX/ 141 /2016 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 27/10, położonej w obrębie Chełm Górny gmina Trzcińsko-Zdrój, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój.


UCHWAŁA Nr XIX/ 141 /2016

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 27/10, położonej w obrębie Chełm Górny gmina Trzcińsko-Zdrój, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. , poz. 446) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (teks jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, zm.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1777, Dz. U. z 2016 r. poz. 65) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

    

§ 1. Wyraża zgodę na odpłatne i na czas nieoznaczony ustanowienie służebności przesyłu polegającej na ułożeniu linii kablowej 0,4 kV i złącza kablowo-pomiarowego oraz na prawie do budowy urządzeń energetycznych, prawie do korzystania z nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem znajdujących się na tej nieruchomości urządzeń energetycznych, umożliwiającym w szczególności władanie, używanie, korzystanie i pobieranie pożytków z urządzeń elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego dostępu i dojazdu do tych urządzeń wszelkimi środkami transportu przez pracowników służb eksploatacyjnych ENEA Operator Sp. z o.o., jego następców prawnych oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi ENEA Operator Sp. z o.o. posługuje się w związku z prowadzoną działalnością w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i konserwacyjnych, remontowych, modernizacji, wymiany urządzeń i przewodów oraz wyprowadzania nowych obwodów energetycznych z urządzeń już istniejących, a także dystrybucji energii elektrycznej, na rzecz ENEA Operator sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Szczecin, na działce nr 27/10 o pow. 1,8091 ha położonej w Obrębie Chełm Górny w gminie Trzcińsko-Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW: SZ1Y/00062179/3. Przedmiotowa służebność obejmowała będzie teren o pow. 28,5 m? (pas o długości 57,00 m i szerokości 0,5 m).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/141/2016

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 27/10, położonej w obrębie Chełm Górny gmina Trzcińsko-Zdrój.

Nieruchomość opisana w § 1 stanowią własność Gminy Trzcińsko-Zdrój.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi. ENEA Operator Sp. z o. o. Oddział Dystrybucji Szczecin wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na budowę linii kablowej i złącza kablowo-pomiarowego na przedmiotowej działce.

Wniosek jest traktowany jako wniosek o ustanowienie służebności przesyłu.

Służebność przesyłu - jest to ograniczone prawo rzeczowe, opisane w art. 3051 do 3054 Kodeksu cywilnego, które zostało wprowadzone w celu uregulowania stosunków prawnych dotyczących urządzeń przesyłowych między przedsiębiorstwami przesyłowymi i właścicielami nieruchomości, na których takie urządzenia znajdują się, oraz ułatwienie dalszych inwestycji w sieci przesyłowe, gdyż służebność taka może być ustanowiona także w odniesieniu do urządzeń dopiero planowanych.

Jest to prawo polegające na obciążeniu nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.

Do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebności gruntowej.

W dniu 8 kwietnia 2016 roku ENEA Operator sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin, potwierdziła konieczność ustanowienia służebności przesyłu w działce wymienionej w uchwale.

W niniejszej sprawie służebności przesyłu polegać będzie na korzystaniu z tej działki polegającym na ułożeniu linii kablowej 0,4 kV i złącza kablowo-pomiarowego oraz na prawie do budowy urządzeń energetycznych, prawie do korzystania z nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem znajdujących się na tej nieruchomości urządzeń energetycznych, umożliwiającym w szczególności władanie, używanie, korzystanie i pobieranie pożytków z urządzeń elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego dostępu i dojazdu do tych urządzeń wszelkimi środkami transportu przez pracowników służb eksploatacyjnych ENEA Operator Sp. z o.o., jego następców prawnych oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi ENEA Operator Sp. z o.o. posługuje się w związku z prowadzoną działalnością w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i konserwacyjnych, remontowych, modernizacji, wymiany urządzeń i przewodów oraz wyprowadzania nowych obwodów energetycznych z urządzeń już istniejących, a także dystrybucji energii elektrycznej.

Przedmiotowa służebność obejmowała będzie teren o pow. 28,5 m? (pas o długości 57,00 m i szerokości 0,5 m).

Służebność zostanie ustanowiona za odpowiednim wynagrodzeniem.

Mając powyższe na względzie należy uznać podjęcie przedmiotowej uchwały za zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 07-06-2016 14:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-06-2016
Ostatnia aktualizacja: - 07-06-2016 14:30