Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XIX/ 140 /2016 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie : zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Chojna, dotyczącego uznania lasów za ochronne


UCHWAŁA NR XIX/ 140 /2016

Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju

z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie : zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Chojna, dotyczącego uznania lasów za ochronne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ) oraz art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 422) oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Nadleśnictwa Chojna z dnia 19.04.2016r. Rada Miejska w Trzcińsku- Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie wniosek w sprawie uznania za ochronne lasów o powierzchni ogólnej 35,53 ha, będących w zarządzie Nadleśnictwa Chojna, położonych na obszarze Gminy Trzcińsko-Zdrój i wyszczególnionych w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko- Zdrój.

§ 3 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały nr XIX/140 /2016

Z dnia 19 maja 2016 roku

Nadleśnictwo Chojna zwróciło się z prośbą o zaopiniowanie wniosku o uznanie za ochronne lasów, będących w jego zarządzie i leżących na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój. Do przedmiotowego wniosku załączono szczegółowy wykaz tabelaryczny wraz z mapą poglądową.

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach Rada Gminy winna wyrazić opinię w przedmiotowej sprawie w terminie 2 miesięcy od daty otrzymania wystąpienia o jej wyrażenie.

Przedłożony wniosek spełnia wytyczne, przedstawione w § 2 Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne.

Lasy o powierzchni 35,53 ha, wnioskowane do uznania za ochronne spełniają następującą kategorię ochronności:

- funkcję wodochronną, mającą na celu zachowanie trwałości lasów, chroniących wilgotne siedliska leśne, ochronę krajobrazu i ekotopu wodno- leśnego wokół cieków wodnych, udostępnienie lasów o urozmaiconym charakterze, zachowanie różnorodności biologicznej oraz zwiększenie nakładów na prowadzenie gospodarki leśnej i wzrost wartości pozaprodukcyjnej lasu.

Ponadto, w związku ze zmianą ustawy z dnia 30.10.2002r. o podatku leśnym, która obowiązuje od 01.01.2016r., lasy uznane za ochronne objęte są stawką podatku leśnego w pełnej wysokości, przez co uznanie lasów za ochronne nie spowoduje pomniejszenia dochodów Gminy Trzcińsko- Zdrój z tego tytułu.

W związku z powyższym, podjęcie uchwały jest zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 07-06-2016 14:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-06-2016
Ostatnia aktualizacja: - 07-06-2016 14:30