Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr 168


UCHWAŁA NR XIV/168/04

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 26 listopada 2004r.

w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Gminy Trzcińsko-Zdrój" oraz „Planu Gospodarki Odpadami Gminy Trzcińsko-Zdrój".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984, Nr 199, poz.1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208) oraz art. 17 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, M. P. z 2002 r. Nr 49, poz. 715, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717, Nr 80, poz. 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865, M. P. z 2003 r. Nr 50, poz. 782, Nr 50, poz. 783, Dz. U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263), uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program Ochrony Środowiska Gminy Trzcińsko-Zdrój”, zawarty w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, oraz stanowiący część tego programu „Plan Gospodarki Odpadami Gminy Trzcińsko-Zdrój”, zawarty w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: do Uchwały Nr XIV/168/04 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26 listopada 2004 r.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001 r. z późn. zm.) w art. 17 nakłada na organy wykonawcze województwa, powiatu i gminy obowiązek opracowania programów ochrony środowiska.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. zm.) w art. 14 określa konieczność opracowania planów gospodarki odpadami dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa oraz stworzenia zintegrowanej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Plany takie określają aktualny stan gospodarki odpadami, prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami, instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów oraz system monitoringu i oceny realizacji tych celów. Plany te są tworzone na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Obowiązek sporządzenia planu gminnego spoczywa na organie wykonawczym gminy.

„Program Ochrony Środowiska Gminy Trzcińsko-Zdrój” oraz „Plan Gospodarki Odpadami Gminy Trzcińsko-Zdrój” zostały opracowane dla okresu 2004 - 2015. Ich założenia są zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi oraz Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Gminy Trzcińsko-Zdrój oraz Strategią Rozwoju Gminy Trzcińsko-Zdrój.


Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 04-01-2005 11:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2005 11:14