Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 188 o powierzchni 1.266m2, położonej w obrębie nr 1, m. Trzcińsko-Zdrój przy ul. Wiosennej

 

 

 

 

BURMISTRZ

Gminy Trzcińsko-Zdrój

ul. Rynek 15, tel.91 414-80-88, fax 91414-81-03

 

 

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ((t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 782, zm.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1265, 1322, 985, 1774, 1777, Dz. U. z 2016 r., poz. 65 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2004 r. nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

 

o g ł a s z a

 

 

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 188 o powierzchni 1.266m2, położonej w obrębie nr 1, m. Trzcińsko-Zdrój przy ul. Wiosennej, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi Księgę Wieczystą Nr SZ1Y/00065582/2, która nie jest obciążona hipoteką.

 

 

Cena wywoławcza netto: 46.180,00zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych 00/100).

 

 

Termin przetargu: 15 czerwca 2016 roku o godz. 9?? w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15.

 

 

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1) wpłacenie na konto: Urząd Miejski BS Chojna O/Trzcińsko-Zdrój Nr 94937010200400013020040001, wadium w wysokości 4.600,00 zł najpóźniej do dnia 9 czerwca 2016 roku ( liczy się data wpływu w/w kwoty na podane konto) tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży;

2) złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości.

 

 

Uwagi:

1) do ceny ustalonej w przetargu zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 500,00 zł,

2) do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%,

3) w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wniosą w wymaganym terminie wadium,

4) w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,

5) w uzasadnionych przypadkach Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu,

6) w przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, będzie on zobowiązany do uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi. W razie nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od zakończenia przetargu, Gmina będzie miała prawo uznać, że z przyczyn leżących po stronie uczestnika zawarcie umowy stało się nie możliwe, czego skutkiem będzie przepadek wpłaconego wadium,

 

 

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju, pok. nr 4 lub telefonicznie pod nr tel. 91 4148088 w.31.

 

 

Trzcińsko-Zdrój; dnia 09 maja 2016 roku

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztofa Piątkowska 09-05-2016 15:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Noga 09-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Krzysztofa Piątkowska 10-05-2016 12:38