Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 813/5 o powierzchni 0,8105 ha, położonej w obrębie 3, m. Trzcińsko-Zdrój


BURMISTRZ

Gminy Trzcińsko-Zdrój

ul. Rynek 15, tel.91 414-80-88, fax 91 414-81-03

Działając na podstawie przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. w Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2004 r. nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

o g ł a s z a

II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 813/5 o powierzchni 0,8105 ha, położonej w obrębie 3, m. Trzcińsko-Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi Księgę Wieczystą Nr SZ1Y/00039252/9, i która nie jest obciążona hipoteką.

  1. Cena wywoławcza netto: 170.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy 00/100 zł).

  1. Termin przetargu: 08 stycznia 2016 roku o godz. 9,00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju ul. Rynek 15.

III Warunkiem udziału w przetargu jest:

1) wpłacenie na konto: Urząd Miejski BS Chojna O/Trzcińsko-Zdrój Nr

94937010200400013020040001, wadium w wysokości 17.000,00 zł najpóźniej

do dnia 04 stycznia 2016 roku ( liczy się data wpływu w/w kwoty na podane

konto) tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia

umowy sprzedaży;

2) złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i

faktycznym nieruchomości.

IV Uwagi:

  1. do ceny ustalonej w przetargu zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 246,oo zł,

  2. do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony VAT w wysokości obowiązującej w dniu przetargu,

2) w przetargu mogą brać udział osoby fizycznej i prawne oraz jednostki

organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje

zdolność prawną, jeżeli wniosą w wymaganym terminie wadium,

3) w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości,

wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,

  1. w uzasadnionych przypadkach Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu,

  2. działka położona jest na obszarze, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową z usługami nieuciążliwymi,

  3. działka usytuowana jest w pobliżu ujęcia wody, obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji strefy ochronnej ujęcia wody,

  1. w przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, będzie on zobowiązany do uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi. W razie nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od zakończenia przetargu, Gmina będzie miała prawo uznać, że z przyczyn leżących po stronie uczestnika zawarcie umowy stało się nie możliwe, czego skutkiem będzie przepadek wpłaconego wadium,

  2. dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju, pok. Nr 4 lub telefonicznie pod nr tel. 91 4148088 w.31.

Trzcińsko-Zdrój; dnia 01 grudnia 2015 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 01-12-2015 14:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Noga 01-12-2015
Ostatnia aktualizacja: - 01-12-2015 14:11