herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XIII/89 /2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 17 września 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców gminy Trzcińsko-Zdrój na osobę pełniącą funkcję Burmistrza Gminy. 2015-11-10 08:56
Uchwała Nr XIII/88/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 17 września 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2015-2023. 2015-11-10 08:56
Uchwała Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 17 września 2015 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2015 oraz zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok. 2015-11-10 08:56
UCHWAŁA Nr XIII/ 86/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 17 września 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania. 2015-11-10 08:55
UCHWAŁA NR XIII/85/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 17 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 2015-11-10 08:55
UCHWAŁA NR XIII/84/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 17 września 2015r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej działki nr 115, położonej w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój 2015-11-10 08:55
UCHWAŁA NR XIII/83/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 17 wrzesnia2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 2015-11-10 08:54
UCHWAŁA NR XIII/82/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 17 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 2015-11-10 08:54