Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XI / 81 /2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie : zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Myślibórz, dotyczącego uznania lasów za ochronne


UCHWAŁA NR XI / 81 /2015

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 21 sierpnia 2015r.

w sprawie : zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Myślibórz, dotyczącego uznania lasów za ochronne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072.) oraz art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153, zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 349, 671, 1247) oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Nadleśnictwa Myślibórz z dnia 01.07.2015r. Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Opiniuje się negatywnie wniosek w sprawie uznania za ochronne lasów o powierzchni ogólnej 85,5 ha, będących w zarządzie Nadleśnictwa Myślibórz, położonych na obszarze Gminy Trzcińsko-Zdrój ha i wyszczególnionych w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 3 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały nr XI /81/2015

z dnia 21 sierpnia 2015 roku

Nadleśnictwo Myślibórz zwróciło się z prośbą o zaopiniowanie wniosku o uznanie za ochronne lasów, będących w jego zarządzie i leżących na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój. Do przedmiotowego wniosku załączono szczegółowy wykaz tabelaryczny wraz z mapą poglądową.

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach Rada Gminy winna wyrazić opinię w przedmiotowej sprawie w terminie 2 miesięcy od daty otrzymania wystąpienia o jej wyrażenie.

Przedłożony wniosek spełnia wytyczne, przedstawione w § 2 Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne.

Wymienione we wniosku obszary, na których proponuje się uznanie lasów za ochronne ze względu na zachowanie biologicznej różnorodności i zlokalizowanie ich na obszarach Natura 2000- są już objęte formą ochrony, wynikającą wprawdzie z innej podstawy prawnej, niemniej jednak mającą na celu zapewnienie zachowania biologicznej różnorodności chronionych obszarów.

Ponadto w przypadku uznania wnioskowanych lasów za ochronne dochody Gminy ulegną zmniejszeniu, gdyż na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym stawka podatku leśnego w przypadku lasów ochronnych ulega obniżeniu o 50%. W wyniku tego Gmina zmniejszyłaby swoje dochody, nie uzyskując żadnej rekompensaty. Byłoby to działanie ryzykowne ze względu na obecną, trudną sytuację finansową Gminy Trzcińsko-Zdrój.

W związku z powyższym, podjęcie uchwały jest zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 01-09-2015 15:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Tyrpa 01-09-2015
Ostatnia aktualizacja: - 01-09-2015 15:03