Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA Nr X/ 80/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania. 2015-07-08 10:21
dokument Uchwała Nr X/79/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2015-2021. 2015-07-08 10:21
dokument Uchwała Nr X/78/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 czerwca 2015 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2015 oraz zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok. 2015-07-08 10:20
dokument Uchwała Nr X/77/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gryfińskiemu 2015-07-08 10:20
dokument UCHWAŁA NR X/76/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 30 czerwca w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 2015-07-08 10:19
dokument UCHWAŁA NR X/75/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 2015-07-08 10:19
dokument U C H W A Ł A NR X/ 74/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków 2015-07-08 10:19
dokument U C H W A Ł A NR X /73 /2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 czerwca 2015r w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 2015-07-08 15:16
dokument UCHWAŁA NR X/72/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko-Zdrój dla terenu położonego w obrębach Strzeszów i Czarnołęka 2015-07-08 10:17
dokument U C H W A Ł A NR X /71 /2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w sprawie określenia trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 2015-07-08 10:12
dokument U C H W A Ł A Nr X/70/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia i zasad poboru opłaty targowej. 2015-07-08 10:12
dokument U C H W A Ł A NR X/ 69 /2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko- Zdrój za 2014 rok. 2015-07-08 10:12