Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Budżet 2005 r.


UCHWAŁA Nr XV/172/04

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.

Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik Nr 1) w wysokości - 11.006.820 zł

w tym:

1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 2) - 9.440.400 zł

z tego:

- dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń

(załącznik Nr 3) - 60.000 zł,

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 4) - 1.524.920 zł,

3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

na podstawie porozumień z organami tej administracji (załącznik Nr 5) - 3.500 zł,

  1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości powiatu

na podstawie porozumień (załącznik Nr 6) - 38.000 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik Nr 7) w wysokości - 11.610.820 zł

w tym:

1) wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 8) - 10.044.400 zł

z tego:

- wydatki związane z realizacją Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych (załącznik Nr 9) - 60.000 zł,

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 10) - 1.524.920 zł,

  1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na

podstawie porozumień z organami tej administracji (załącznik Nr 11) - 3.500 zł,

  1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości powiatu

na podstawie porozumień (załącznik Nr 12) - 38.000 zł.

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie - 604. 000 zł

zostanie pokryty długoterminowym kredytem z Banku Gospodarstwa

Krajowego Oddział w Gdańsku, ze środków Europejskiego Banku

Inwestycyjnego.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości - 729.000 zł

w tym:

1) kredyty - 604.000 zł,

2) prywatyzacja majątku - 22.350 zł,

3) inne źródła - 102.650 zł.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w wysokości - 125.000 zł

z przeznaczeniem (w całości) na:

1) spłatę rat pożyczki z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,

zaciągniętej w 2002 r., w kwocie - 125.000 zł.

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - 100.170 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe przeznaczone na:

1) wydatki bieżące jednostek pomocniczych - sołectw - 25.000 zł,

2) wydatki bieżące na realizację zadań w ramach działu 010 - Rolnictwo

i łowiectwo - 4.000 zł,

3) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 55.500 zł.

§ 7. Ustala się limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne określone

w załączniku Nr 13 uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Przedszkola Miejskiego - zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

§ 10. Ustala się dotację podmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego - Przedszkola Miejskiego -

w kwocie 328.00 zł.

§ 11. Ustala się dotacje celowe na zadania publiczne wykonywane przez podmioty niezaliczone

do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym organizacje

pozarządowe:

1) w kwocie 1.200 zł - na zadania w zakresie publicznej służby krwi, w ramach działu 851,

rozdział 85143,

2) w kwocie 72.000 zł - na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w ramach działu 926,

rozdział 92605.

§ 12. Ustala się dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Trzcińskiego Centrum Kultury - w kwocie 272.000 zł.

§ 13. Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2005-2012 zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, przeznaczonych na pokrycie

występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, podlegających spłacie w roku

budżetowym, do wysokości 600.000 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do

  1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

  2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 14-02-2005 14:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 14-02-2005 14:44