herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2015 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2015 2015-04-29 15:12
Uchwała Nr VIII/56/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Trzcińsko- Zdrój składanej przez właścicieli nieruchomości 2015-04-29 15:12
Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko-Zdrój 2016-03-21 11:07
UCHWAŁA NR VIII/54/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 2015-04-29 15:09
UCHWAŁA NR VIII/53/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 2015-04-29 15:08
UCHWAŁA NR VIII/52/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 2015-04-29 15:08
UCHWAŁA NR VIII/51/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 2015-04-29 15:07
UCHWAŁA NR VIII / 50/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 2015-04-29 15:07
UCHWAŁA NR VIII/49/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 2015-04-29 15:07
UCHWAŁA NR VIII/48/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 2015-04-29 15:06
UCHWAŁA NR VIII/47/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 2015-04-29 15:06
UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU- ZDROJU z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie odwołania ze składu Komisji Rolnictwa Infrastruktury i Budżetu Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju . 2015-04-29 15:06
UCHWAŁA NR VIII/ 45 /2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU- ZDROJU z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. 2015-04-29 15:05