herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Oferta wspólna organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Wspieranie na terenie Gminy krzewienia turystyki, krajoznawstwa oraz działalności na rzecz upowszechniania aktywnych form wypoczynku dzieci, młodzierzy i dorosłych, szczególnie w postaci organizacji rajdów pieszych (w tym: NORDIC WALKING)