herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Protokoły Obwodowych Komisji Wyborczych w Trzcińsku-Zdroju 2015-10-27 09:28
Protokoły Obwodowych Komisji Wyborczych w Trzcińsku-Zdroju 2015-10-27 09:22
ZARZĄDZENIE Nr III/146/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 21 października 2015 r. w sprawie zmiany składu obwodowej komisji wyborczej nr 3 w Trzcińsku-Zdroju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-22 11:57
I N F O R M A C J A BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ O POWOŁANIU OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 25 października 2015 ROKU 2015-10-16 14:28
Z a r z ą d z e n i e Nr III/ 140/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmiany składu obwodowej komisji wyborczej nr 3 w Trzcińsku-Zdroju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-14 14:33
I N F O R M A C J A BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ O POWOŁANIU OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 25 października 2015 ROKU 2015-10-14 14:04
Zarządzenie Nr III/ 135/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój dnia 5 października 2015r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego do wydawania Pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-06 14:25
Z a r z ą d z e n i e Nr III /134/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 05 października 2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego. 2015-10-06 14:25
Z a r z ą d z e n i e Nr III/131/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Trzcińsku-Zdroju w w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-06 08:27
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 sierpnia 2015 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-08-27 09:00