Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Trzcińsko-Zdrój w Lokalnej Grupie Działania Lider Pojezierza w okresie programowania 2014?2020 2015-03-26 10:15
dokument U C H W A Ł A NR VII/43/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 20 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego o nazwie ?Zakład Komunalny? i nadania statutu. 2015-03-26 10:14
dokument U C H W A Ł A Nr VII/ 42/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-03-26 10:14
dokument Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Trzcińsko- Zdrój składanej przez właścicieli nieruchomości 2015-03-26 10:24
dokument UCHWAŁA Nr VII/40/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 20 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/141/07 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie wydzielenia z Trzcińskiego Centrum Kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcińsku-Zdroju. 2015-03-26 10:01
dokument Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 20 marca 2015r. w sprawie przyjęcia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2014-2029" 2015-03-26 10:12
dokument U C H W A Ł A NR VII /38/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój w 2015 roku 2015-03-26 09:58
dokument U C H W A Ł A NR VII/ 37/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 20 marca 2015r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku dwurodzinnym położonym w Gogolicach nr 3 z udziałem w częściach wspólnych w wysokości 57/100 części ? dz. nr 66/1. 2015-03-26 09:57
dokument U C H W A Ł A NR VII /36/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 20 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 2015-03-26 09:57
dokument U C H W A Ł A NR VII/35/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 20 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 2015-03-26 09:53
dokument Uchwała VII/34/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Trzcińsko-Zdrój. 2015-03-26 09:53
dokument UCHWAŁA Nr VII/33/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 20 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania. 2015-03-26 09:53
dokument UCHWAŁA NR VII/32/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU- ZDROJU z dnia 20 marca 2015r. w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Trzcińsko-Zdrój. 2015-03-26 09:52
dokument UCHWAŁA NR VII/31/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU- ZDROJU z dnia 20 marca 2015r. w sprawie odwołania ze składu Komisji Rolnictwa Infrastruktury i Budżetu Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju . 2015-03-26 09:52
dokument U C H W A Ł A NR VII/30/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie podpisania Listu Intencyjnego w sprawie współpracy w ramach realizacji programu operacyjnego ?Polska Cyfrowa? . 2015-03-26 09:52