Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr III/33/2002


UCHWAŁA Nr III/33/2002

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 30 grudnia 2002r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2002 oraz zmiany uchwały Nr XXVI/257/2001 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2001r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy, o kwotę - 225.856 zł

w tym:

 1. dochody bezpośrednie budżetu, o kwotę - 217.611 zł

z tego:

 1. w dziale 600, rozdział 60016, § 244 - 10.000 zł

z tytułu dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

 1. w dziale 900, rozdział 90002, § 626 - 146.000 zł

z tytułu dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu do wywozu nieczystości stałych”,

 1. w dziale 758, rozdział 75805, § 292 - 61.611 zł

z tytułu części rekompensującej subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych,

 1. dochody własne Gminy - przypadające do realizacji Urzędowi Miejskiemu - o kwotę - 8.245 zł

z tego (w całości):

 1. w dziale 750, rozdz. 75095, § 048 - 8.245 zł

z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i korzystanie z tych zezwoleń.

§ 2

 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na zadania własne, o kwotę - 225.856 zł

w tym:

 1. na własne zadania bieżące - przypadające do realizacji Urzędowi Miejskiemu - o kwotę 79.856 zł

z tego:

 1. w dziale 600, rozdział 60016, § 4270 - 10.000 zł,

 2. w dziale 854, rozdział 85404, § 2510 - 7.900 zł,

 3. w dziale 921, rozdział 92109, § 2550 - 4.200 zł,

 4. w dziale 700, rozdział 70005, § 4300 - 2.000 zł,

 5. w dziale 710, rozdział 71035, § 4300 - 3.400 zł,

 6. w dziale 851, rozdział 85154, § 3030 - 8.245 zł,

 7. w dziale 900, rozdział 90002, § 4300 - 44.111 zł

 1. na własne zadania inwestycyjne- przypadające do realizacji Urzędowi Miejskiemu - o kwotę - 146.000 zł

z tego (w całości):

 1. w dziale 900, rozdział 90002, § 6060 - 146.000 zł

na zadania inwestycyjne pn. „Zakup samochodu do wywozu nieczystości stałych”

§ 3

 1. Zmniejsza się dochody własne budżetu Gminy - przypadające do realizacji Urzędowi Miejskiemu, o kwotę - 100.000 zł

z tego (w całości):

 1. w dziale 756, rozdział 75615, § 031 - 100.000 zł

dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 4

 1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych na zadania własne - bieżące i inwestycyjne - w ten sposób, że

 1. zmniejsza się plan wydatków, o kwotę - 139.500 zł

z tego:

 • w planie finansowym Urzędu Miejskiego

 1. w dziale 700, rozdział 70095, § 6050-1, o kwotę - 39.500 zł

z zadania inwestycyjnego pn. „Dokończenie budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w m. Stołeczna - przejętego w budowie w stanie surowym przykrytym”

 1. w dziale 900, rozdział 90095, § 6050-1, o kwotę - 100.000 zł

z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu wiejskiego w m. Górczyn”

 1. zwiększa się plan wydatków, o kwotę - 139.500 zł

z tego:

 • w planie finansowym Urzędu Miejskiego

 1. w dziale 700, rozdział 70095, § 6050-4, o kwotę - 5.500 zł

na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż kotła c.o. w budynku przy ul. 2 Lutego 20”

 • rozdział 70095, § 6050-5, o kwotę - 4.000 zł

na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż kotła c.o. w budynku przy ul. Dworcowej 25”

 1. w dziale 853, rozdział 85315, § 3010 - 44.400 zł

 2. w dziale 900, rozdział 90003, § 4300 - 3.800 zł

 • rozdział 90004, § 4300 - 3.300 zł

 • rozdział 90095, § 4300 - 75.300 zł

 • przypadające do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej

 1. w dziale 853, rozdział 85319, § 4010 - 3.200 zł

§ 5

 1. Ustala się niedobór budżetu Gminy za rok 2002 w kwocie - 800.000 zł

do pokrycia:

 • pożyczką - 500.000 zł

 • kredytem bankowym - 300.000 zł

§ 6

 1. W uchwale Nr XXVI/257/2001 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2001r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2002 wprowadza się następujące zmiany:

 • § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami tego samego działu klasyfikacji budżetowej”

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 21-08-2003 08:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-08-2003
Ostatnia aktualizacja: - 21-08-2003 08:37