Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

U C H W A Ł A NR V/18/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej działki nr 68 położonej w obrębie Rosnowo, gm. Trzcińsko-Zdrój.


U C H W A Ł A NR V/18/2015

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 22 stycznia 2015r.

w sprawie sprzedaży niezabudowanej działki nr 68 położonej w obrębie Rosnowo,

gm. Trzcińsko-Zdrój.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm: Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379 i 1072), art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1  oraz art 37 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518), Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju u c h w a l a co następuje :

§ 1.1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Państwa Magdaleny i Mariusza Mazurkiewiczów niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Rosnowo, gm. Trzcińsko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 68 o pow. 0,10 ha.

2.Sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 69, stanowiąca współwłasność Państwa Magdaleny i Mariusza Mazurkiewiczów.

3. Działka ewidencyjna nr 68 nie stanowi odrębnej działki budowlanej.

4. Cenę nieruchomości opisanej w ust. 1 ustala się na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

5. Stan prawny działki nr 68 uregulowany jest w księdze wieczystej KW nr SZ1Y/00057463/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie - Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie : do uchwały Nr V/18 /2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku

sprzedaży niezabudowanej działki nr 68 położonej w obrębie

Rosnowo,Gm. Trzcińsko-Zdrój.

Państwo Magdalena i Mariusz Mazurkiewiczowie zwrócili się z prośbą o sprzedaż działki nr 68 położonej w obrębie Rosnowo, Gm. Trzcińsko-Zdrój o powierzchni 0,10 ha w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości stanowiącej ich własność oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 69 o pow. 0,30 ha.

Sprzedaż działki może nastąpić w formie bezprzetargowej zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jeżeli może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę działkę nabyć, jeżeli nie może być ona zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

W przedmiotowej sprawie zaistniały przesłanki do sprzedaży działki nr 68 w trybie w/w przepisu, bowiem działka ta nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej współwłasność Państwa Magdaleny i Mariusza Mazurkiewiczów.

Burmistrz Gminy wnosi o podjęcie przedkładanego projektu uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 09-02-2015 13:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Tyrpa 09-02-2015
Ostatnia aktualizacja: - 09-02-2015 13:32