Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

U C H W A Ł A NR V/ 16/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.


U C H W A Ł A NR V/ 16/2015

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 22 stycznia 2015r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie

zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm: Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379 i 1072), art. 13 ust. 1 oraz art 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ((tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518), Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju u c h w a l a co następuje :

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą niżej wymienionych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, których przedmiotem są te same nieruchomości dotychczas wydzierżawiane:

  1. działka nr 8, obręb nr 2, m. Trzcińsko-Zdrój, niezabudowana, o pow. 489 m2,

  2. część działki nr 199/1, obręb nr 2, m. Trzcińsko-Zdrój, o pow. 349 m2

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie : do uchwały Nr V/16 /2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie

zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „.a” ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zamierzają zawrzeć kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. W tej sytuacji Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój może zawrzeć umowę wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju.

Niniejsza uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat.

1. działka nr 8, obręb nr 2, m. Trzcińsko-Zdrój, niezabudowana, o pow. 489 m2,

  1. część działki nr 199/1, obręb nr 2, m. Trzcińsko-Zdrój, o pow. 349 m2.

Powyższe grunty są użytkowane przez obecnego dzierżawcę od wielu lat. Dzierżawca należycie wywiązuje się z warunków zawartych w umowie.

Dzierżawca w/w gruntów wyraża chęć kontynuowania dzierżawy, dzięki czemu Gmina zyska dodatkowy dochód.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 09-02-2015 13:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Tyrpa 09-02-2015
Ostatnia aktualizacja: - 09-02-2015 13:32