Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr III/168/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok oraz sporządzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju na 2016 rok. 2016-01-20 13:39
dokument Zarządzenie Nr III/167/2015 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu Jednostek Organizacyjnych Gminy Trzcińsko-Zdrój na 2016 rok 2016-01-22 08:56
dokument Zarządzenie Nr III/166/2015 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania w 2016 r. przeniesień wydatków budżetowych w planach finansowych gminnych jednostkach budżetowych w ramach działu 801 ? Oświata i wychowanie, działu 852 ? Pomoc społeczna, działu 853 ? Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i działu 854 ? Edukacyjna opieka wychowawcza. 2016-01-20 10:09
dokument Zarządzenie Nr III/165/2015 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 2016-01-20 10:08
dokument ZARZĄDZENIE Nr III/161/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 2015-12-16 14:58
dokument ZARZĄDZENIE NR III/160/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. sekretariatu, organizacji Urzędu, archiwum i pełnomocnika ds. informacji niejawnych 2015-12-16 14:54
dokument ZARZĄDZENIE Nr III/ 159/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2015-12-11 08:26
dokument ZARZĄDZENIE NR III/158/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 01 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki gruntowej, inwentaryzacji i sprzedaży mienia komunalnego 2015-12-03 13:22
dokument ZARZĄDZENIE Nr III/157/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniające ZARZĄDZENIE Nr II/505/2014 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego 2015-12-11 14:21
dokument Zarządzenie Nr III/156/2015 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 2016-01-20 10:09
dokument ZARZĄDZENIE NR III/ 155 /2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie: ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany w Strategii Rozwoju Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2014-2022 stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr XV/101/2015 z 18 listopada 2015r. 2015-11-26 08:59
dokument ZARZĄDZENIE NR III/154/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie: II przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-11-24 11:00
dokument Zarządzenie Nr III/153/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości stanowiące własność Gminy Trzcińsko-Zdrój 2015-11-24 11:00
dokument Zarządzenie Nr III/152/2015 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na rok 2015 2016-01-22 08:55
dokument Zarządzenie nr III/151/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku -Zdroju 2015-12-04 14:30
dokument ZARZĄDZENIE NR III/150/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 04 listopada 2015 roku w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-11-04 12:15
dokument Zarządzenie Nr III/149/2015 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na rok 2015 2016-01-20 10:08
dokument ZARZĄDZENIE NR III/148/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 28 października 2015 roku w sprawie: I przetargu ustnego nieograniczonego 2015-10-28 14:38
dokument Zarządzenie Nr III/147/2015 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 2016-01-20 10:08
dokument ZARZĄDZENIE Nr III/146/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 21 października 2015 r. w sprawie zmiany składu obwodowej komisji wyborczej nr 3 w Trzcińsku-Zdroju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-22 11:49
dokument ZARZĄDZENIE NR III/145/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 20 października 2015 roku w sprawie: II przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-10-21 14:22
dokument ZARZĄDZENIE NR III/144/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 20 października 2015 roku w sprawie: rokowań na sprzedaż nieruchomości po dwóch przetargach nieograniczonych 2015-10-21 14:15
dokument Zarządzenie Nr III/143/2015 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 19 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 2016-01-20 10:07
dokument ZARZĄDZENIE Nr III/141/2015 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 14 października 2015 r. w sprawie: powołania zespołu do utworzenia strefy gospodarczej 2015-10-15 07:56
dokument Z a r z ą d z e n i e Nr III/ 140/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmiany składu obwodowej komisji wyborczej nr 3 w Trzcińsku-Zdroju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-14 13:04
dokument ZARZĄDZENIE Nr III/138/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 07 października 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu współpracy Gminy Trzcińsko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. 2015-10-09 13:27
dokument ZARZĄDZENIE NR III/137/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 07 października 2015 roku w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-10-08 13:41
dokument ZARZADZANIE Nr III / 136 /2015 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 05 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia do użytku planu obrony cywilnej gminy Trzcińsko-Zdrój. 2015-10-09 09:14
dokument Zarządzenie Nr III/ 135/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój dnia 5 października 2015r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego do wydawania Pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-06 14:25
dokument Z a r z ą d z e n i e Nr III /134/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 05 października 2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego. 2015-10-06 14:24
dokument ZARZĄDZENIE NR III/133/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 05 października 2015 w sprawie: odpłatności za wynajem stadionu miejskiego w Trzcińsku-Zdroju 2015-10-05 14:34
dokument ZARZĄDZENIE NR III/132/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 05 października 2015 roku w sprawie: zasad wynajmu pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju na potrzeby organizowania wszelkiego rodzaju spotkań. 2015-10-05 14:37
dokument Z a r z ą d z e n i e Nr III/131/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Trzcińsku-Zdroju w w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-06 08:26
dokument Z a r z ą d z e n i e Nr III/129/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zapewnienia na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-09-11 12:20
dokument Zarządzenie Nr III/ 127/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 3 września 2015 roku 2015-09-09 13:26
dokument ZARZĄDZENIE NR III/126/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 3 września 2015 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na "Najładniejszy Wieniec Dożynkowy" w gminie Trzcińsko-Zdrój 2015-09-09 13:38
dokument ZARZĄDZENIE Nr III/125/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 03 września 2015 roku w sprawie przygotowania i uczestnictwa administracji samorządowej, jednostek podporządkowanych i nadzorowanych oraz innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój, do wojewódzkiego ćwiczenia obronnego pk: ?GNIEWOSZ-15? 2015-09-07 10:55
dokument Zarządzenie Nr III/124/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 1 września 2015 r w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Gminy do prowadzenia spraw gminy w imieniu Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2015-09-11 08:26
dokument ZARZĄDZENIE NR III/123/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 1 września 2015r. 2015-09-11 08:26
dokument ZARZĄDZENIE NR III/122/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 31sierpnia 2015 roku w sprawie: I przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-09-02 08:43
dokument ZARZĄDZENIE NR III/121/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: II przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-09-02 08:44
dokument Zarządzenie Nr III/120/2015 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 2015-09-07 15:26
dokument Zarządzenie Nr III/ 119 /2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2015-09-01 08:29
dokument Zarządzenie Nr III/116/2015 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 2015-08-21 08:26
dokument Zarządzenie Nr III/115/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie: zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych oraz terenów zielonych z wodociągu gminnego 2015-08-14 14:12
dokument Z a r z ą d z e n i e Nr III/114/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Trzcińsku-Zdroju w referendum ogólnokrajowym w dniu 6 września 2015 roku. 2015-08-21 08:42
dokument ZARZĄDZENIE Nr III/ 113/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2015-08-11 08:24
dokument ZARZĄDZENIE NR III/112/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 04 sierpnia 2015r. w sprawie: udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz ustalenia terminu składania wniosków. 2015-08-04 15:07
dokument ZARZĄDZENIE Nr III/111/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 04 sierpnia 2015 roku w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach. 2015-08-05 14:10
dokument ZARZĄDZENIE Nr III/110/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 04 sierpnia 2015 roku w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum dla Dorosłych w Trzcińsku-Zdroju 2015-08-05 14:10
dokument ZARZĄDZENIE NR III/109/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 03 sierpnia 2015 roku w sprawie: VI rokowań na sprzedaż nieruchomości po dwóch przetargach nieograniczonych. 2015-08-03 14:22
dokument Zarządzenie Nr III/108/2015 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 2015-08-11 10:25
dokument Zarządzenie Nr III/107/2015 p.o. Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach. 2015-07-30 10:37
dokument Zarządzenie Nr III/ 106/2015 p.o. Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie: powołania komisji ds. przeprowadzenia kontroli występowania niekontrolowanych zrzutów, w tym ścieków bytowych z nieruchomości zlokalizowanych na terenach przyległych do rzeki Rurzycy oraz do jeziora Trzygłowskiego . 2015-07-31 13:55
dokument Zarządzenie Nr III/105/2015 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 2015-08-03 14:40
dokument Zarządzenie Nr III/104/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko ? Zdrój z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian zarządzenia w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących wspólnej realizacji projektu pn. "Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich? w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 kompleksowe przedsięwzięcia zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, którego źródłem finansowania jest Fundusz Spójności" 2015-08-03 14:39
dokument Zarządzenie Nr III/103/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko ? Zdrój z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian zarządzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących wspólnej realizacji projektu pn. "Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich? w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 kompleksowe przedsięwzięcia zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, którego źródłem finansowania jest Fundusz Spójności" 2015-07-15 08:48
dokument ZARZĄDZENIE Nr III/102/2015 BURMISTRZA TRZCIŃSKA-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Skarbnikowi Gminy Trzcińsko-Zdrój upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych. 2015-07-15 08:46
dokument ZARZĄDZENIE Nr III/101/2015 BURMISTRZA TRZCIŃSKA-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia kierownikowi Referatu budownictwa, gospodarki komunalnej, nieruchomościami, wodno-kanalizacyjny i ochrony środowiska (BGKNWKiOŚ) Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych. 2015-07-15 08:46
dokument ZARZĄDZENIE Nr III/100/2015 BURMISTRZA TRZCIŃSKA-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego. 2015-07-15 08:45
dokument ZARZĄDZENIE Nr III/99/2015 BURMISTRZA TRZCIŃSKA-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych. 2015-07-15 08:45
dokument ZARZĄDZENIE Nr III/98/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie: zmiany regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli w miejscowości Strzeszów Gmina Trzcińsko-Zdrój 2015-06-30 15:32
dokument Zarządzenie Nr III/97/2015 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora: Publicznego Gimnazjum im Marka Kotańskiego w Góralicach 2015-06-30 09:45
dokument Z a r z ą d z e n i e Nr III/96/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zapewnienia na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 7 września 2015r. 2015-07-09 13:07
dokument ZARZĄDZENIE NR III/95/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie: V rokowań na sprzedaż nieruchomości po dwóch przetargach nieograniczonych. 2015-07-15 08:44
dokument Zarządzenie Nr III/ 94 /2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju 2015-06-26 09:40
dokument Zarządzenie Nr III/93/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko ? Zdrój z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku ? Zdroju do prowadzenia postępowań egzekucyjnych w rozumieniu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 2015-06-26 09:40
dokument Zarządzenie Nr III/92/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju 2015-06-26 09:40
dokument Zarządzenie Nr III/91/2015 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 2015-06-24 16:06
dokument ZARZĄDZENIE Nr III/90/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bez przetargowej. 2015-06-22 12:22
dokument ZARZĄDZENIE NR III/89/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie: przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-06-22 12:22
dokument ZARZĄDZENIE NR III/88/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie: przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-06-22 12:27
dokument ZARZĄDZENIE Nr III/87/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 03 czerwca 2015 roku w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli w miejscowości Strzeszów Gmina Trzcińsko-Zdrój 2015-06-22 12:25
dokument Zarządzenie Nr III/86/2015 Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 03 czerwca 2015 w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków odpisów aktów stanu cywilnego oraz druków zaświadczeń USC, będących drukami ścisłego zarachowania. 2015-06-19 13:02
dokument Zarządzenie Nr III/85/2015 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 2015-06-12 13:48
dokument Zarządzenie Nr III/84/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na rok 2015 2015-06-12 13:48
dokument Zarządzenie Nr III/83/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy w 2015r. dla pracowników Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju. 2015-05-28 10:05
dokument Z a r z ą d z e n i e Nr III/ 80/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zmiany składu obwodowej komisji wyborczej nr 1 i 4, powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Poslkiej zarządzonych na dzień 10 maja 2014roku. 2015-05-19 22:52
dokument Zarządzenie Nr III/78/2015 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 2015-08-12 15:01
dokument Zarządzenie Nr III/76/2015 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2015-2021 2015-08-12 15:01
dokument Zarządzenie Nr III/75/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na rok 2015 2015-08-12 15:02
dokument Zarządzenie Nr III/74/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2014 rok. 2015-08-12 14:56
dokument Zarządzenie Nr III/73/2015 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 2015-08-12 14:57
dokument Zarządzenie Nr III/71/2015 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 2015-04-29 12:47
dokument Zarządzenie Nr III/70/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych. 2015-05-05 13:55
dokument Zarządzenie Nr III/69/2015 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 2015-04-29 12:46
dokument Z a r z ą d z e n i e Nr III/ 68/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015-04-29 12:57
dokument Zarządzenie Nr III/66/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Trzcińsku-Zdroju i koordynatora gminnego. Oraz ustanowienie 2015-05-13 19:16
dokument Zarządzenie Nr 65/A/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia procedur zawierania umów o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000euro, udzielania zamówień publicznych, finansowania oraz weryfikacji i poświadczania kwalifikowalności wydatków w ramach projektu "Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich", nr umowy POIiŚ.02.01.00-00-035/13-00 2016-02-29 10:35
dokument Z a r z ą d z e n i e Nr III/64/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie zapewnienia na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-05-13 19:15
dokument Zarządzenie Nr III/63/2015 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 2015-04-08 15:15
dokument ZARZĄDZENIE NR III/62/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi Piaseczno. 2015-03-26 10:16
dokument ZARZĄDZENIE Nr III/59/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu korzystania z hali widowiskowo-sportowej i siłowni 2015-03-27 14:33
dokument Zarządzenie Nr III/58/2015 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 2015-03-26 15:36
dokument Zarządzenie Nr III/ 57/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój dnia 17 marca 2015r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego do wydawania Pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-05-13 19:14
dokument Zarządzenie Nr III/ 55/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: powołania komisji ds. przeprowadzenia kontroli gospodarki ściekowej w miejscowościach Gminy Trzcińsko-Zdrój 2015-03-24 11:55
dokument Zarządzenie Nr III/54/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie: ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego oraz zasad wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2015-03-24 11:52
dokument ZARZĄDZENIE NR III/53/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie: powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2015-03-24 13:41
dokument ZARZĄDZENIE Nr III/52/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój dnia 12 marca 2015 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój do podpisywania sprawozdań budżetowych i finansowych 2015-03-26 14:21
dokument ZARZĄDZENIE NR III/51/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie zarządzenia zebrania wiejskiego dla sołectwa Piaseczno w sprawie odwołania sołtysa. 2015-03-12 15:10
dokument Zarządzenie Nr III/50/2015 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 2015-08-14 14:06
dokument Zarządzenie Nr III/49/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie: powołania komisji do przekazania majątku gminnego będącego pod opieką sołtysów. 2015-04-02 14:21
dokument Zarządzenie Nr III/48/2015 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2015-2021 2015-03-09 09:40
dokument ZARZĄDZENIE Nr III/47/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój dnia z 20 lutego 2015r. w sprawie: powołania komisji przetargowej i członków komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ?Rekultywacja dwóch składowisk odpadów komunalnych w Gminie Trzcińsko-Zdrój Drzesz i Czarnołęka.? 2015-02-26 12:29
dokument ZARZĄDZENIE NR III/46/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi Strzeszów. 2015-02-23 12:14
dokument Zarządzenie Nr III/45/2015 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/36/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 2015-08-14 14:07
dokument ZARZĄDZENIE NR III/44/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. rozpatrywania wniosków nauczycieli o przyznanie zapomogi pieniężnej z funduszu zdrowotnego 2015-02-18 08:32
dokument ZARZĄDZENIE NR III/43/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie: VI przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-02-16 13:21
dokument ZARZĄDZENIE NR III/42/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie: VI przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-02-16 13:21
dokument ZARZĄDZENIE NR III/41/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie: VI przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-02-16 13:20
dokument ZARZĄDZENIE NR III/40/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie: VI przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-02-16 13:20
dokument ZARZĄDZENIE NR III/39/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie: VI przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-02-16 13:20
dokument Zarządzenie Nr III/38/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój Nr II/329/2012 z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2015-02-16 13:19
dokument ZARZĄDZENIE NR III/37/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 09 lutego 2015r. w sprawie: udzielania dotacji podmiotom działającym w sferze pożytku publicznego na realizację zadań 2015-02-16 10:30
dokument Zarządzenie Nr III/36/2015 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 2015-02-20 10:36
dokument Zarządzenie Nr III/35/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz sporządzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju. 2015-02-20 10:35
dokument Zarządzenie Nr III/34/2015 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania w 2015 r. przeniesień wydatków budżetowych w planach finansowych gminnych jednostkach budżetowych w ramach działu 801 ? Oświata i wychowanie, działu 852 ? Pomoc społeczna, działu 853 ? Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i działu 854 ? Edukacyjna opieka wychowawcza. 2015-02-09 15:35
dokument ZARZĄDZENIE NR III/33/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 02 lutego 2015 roku w sprawie: powołania komisji kontrolnej do przeprowadzania kontroli podmiotów, odbierających odpady komunalne na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój 2015-02-05 08:45
dokument Zarządzenie Nr III/32/2015 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 2015-02-05 15:15
dokument Zarządzenie Nr III/31/2015 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 2015-02-05 15:14
dokument Zarządzenie Nr III/30/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu Jednostek Organizacyjnych Gminy Trzcińsko-Zdrój na 2015 rok 2015-08-14 13:59
dokument ZARZĄDZENIE NR III/29/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie: IV rokowań na sprzedaż nieruchomości po dwóch przetargach nieograniczonych. 2015-01-22 12:02
dokument ZARZĄDZENIE NR III/28/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie: IV rokowań na sprzedaż nieruchomości po dwóch przetargach nieograniczonych. 2015-01-22 12:02
dokument ZARZĄDZENIE NR III/27/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie: IV rokowań na sprzedaż nieruchomości po dwóch przetargach nieograniczonych. 2015-01-22 12:01
dokument ZARZĄDZENIE NR III/26/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie: IV rokowań na sprzedaż nieruchomości po dwóch przetargach nieograniczonych. 2015-01-22 12:01
dokument ZARZĄDZENIE NR III/25 /2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie zarządzenia wyborów oraz harmonogram zebrań wyborczych do organów samorządu mieszkańców wsi. 2015-01-23 14:27
dokument ZARZĄDZENIE NR III/24/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie: powołania opiekunów sołectw odpowiedzialnych za sołectwa z ramienia Urzędu. 2015-01-22 11:29
dokument ZARZĄDZENIE NR III/23/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie: I przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-01-19 08:37
dokument ZARZĄDZENIE NR III/22/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie: I przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-01-19 08:36
dokument Zarządzenie Nr III/21/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursów ofert ogłaszanych Zarządzeniem Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój na wspieranie realizacji zadań publicznych pn.: wspieranie realizacji zadań publicznych w 2015 roku przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2015-01-19 08:38
dokument ZARZĄDZENIE Nr III/ 18/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 07 stycznia 2015 roku w sprawie: powołania komisji do przekazania Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach 2015-01-16 07:43
dokument ZARZĄDZENIE Nr III/17/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2015-08-14 14:01
dokument Zarządzenie Nr III/16/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 02 stycznia 2015 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju realizacji ustawy - Karta Dużej Rodziny. 2015-01-12 10:27
dokument Zarządzenie Nr III/15/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój dnia 02 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przekazywania do biura informacji gospodarczej, informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego. 2015-01-12 10:27
dokument ZARZĄDZENIE Nr III/14/2015 r. Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój dnia z 02 stycznia 2015r. w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr I/6/2006 z dnia 08 grudnia 2006r. do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. 2015-01-08 14:21
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr III/13/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 02 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Preliminarza dochodów i wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzcińsku-Zdroju na rok 2014. 2015-01-12 10:26