Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała 96


Uchwała Nr IX/96/2003

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2003

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - uchwala się co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy, o kwotę - 47.613

   w tym:

1) dochody nie objęte planami finansowymi gminnych jednostek budżetowych -

    z tytułu środków pozyskanych z innych (pozabudżetowych) źródeł

    na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych, o kwotę - 28.603 zł

    z tego:

a) w dziale 801, rozdział 80101, § 270 - 6.476 zł

- rozdział 80110, § 270 - 7.820 zł,

b) w dziale 853, rozdział 85319, § 270 - 1.200 zł,

c) w dziale 900, rozdział 90095, § 629 - 13.107 zł;

2) dochody w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju, o kwotę - 9.970 zł

    z tego:

a) w dziale 600, rozdział 60011, § 083 - 646 zł,

b) w dziale 700, rozdział 70005, § 077 - 5.386 zł,

c) w dziale 754, rozdział 75416, § 057 - 150 zł,

d) w dziale 756, rozdział 75601, § 091 - 66 zł

- rozdział 75618, § 091 - 2.074 zł,

e) w dziale 900, rozdział 90002, § 091 - 90 zł

- rozdział 90095, § 091 - 1.558 zł;

3) dochody w planie finansowym Gimnazjum w Góralicach, o kwotę - 9.040 zł

     w całości:

- w dziale 801, rozdział 80110, § 083 - 9.040 zł.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy, o kwotę - 50.386

w tym:

1) na własne zadania bieżące, o kwotę - 31.446 zł

z tego:

- przypadające do realizacji Urzędowi Miejskiemu jw.

a) w dziale 600, rozdział 60011, § 4300 - 646 zł,

b) w dziale 921, rozdział 92109, § 2550 - 3.000 zł,

- przypadające do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej

w Trzcińsku-Zdroju

c) w dziale 853, rozdział 85319, § 4210 - 1.200 zł;

- przypadające do realizacji Gimnazjum w Góralicach

d) w dziale 801, rozdział 80110, § 4210 - 7.376 zł

- rozdział 80110, § 4240 - 5.658 zł,

- przypadające do realizacji Szkole Podstawowej w Stołecznej

e) w dziale 801, rozdział 80101, § 4010 - 2.773 zł

- rozdział 80101, § 4210 - 6.798 zł,

- 2 -

- przypadające do realizacji Szkole Podstawowej w Gogolicach

f) w dziale 801, rozdział 80101, § 4210 - 3.995 zł;

2) na własne zadnia inwestycyjne - w całości przypadające do realizacji

     Urzędowi Miejskiemu jw., o kwotę - 18.940 zł

z tego - na zadania:

a) na wykonanie kontenera na targowisku miejskim

- w dziale 700, rozdział 70095, § 6050-2 - 303 zł,

b) na budowę kanalizacji sanitarnej w Góralicach

(finansowanie kosztów przygotowania inwestycji)

- w dziale 900, rozdział 90001, § 6050-2 - 4.030 zł,

c) na budowę kanalizacji sanitarnej w Rosnówku

(finansowanie kosztów przygotowania inwestycji)

- w dziale 900, rozdział 90001, § 6050-3 - 1.500 zł,

d) na budowę rurociągu wodnego w Gogolicach

- w dziale 900, rozdział 90095, § 6050-3 - 13.107 zł.

§ 3

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych na własne zadania bieżące Gminy

- przypadające do realizacji Urzędowi Miejskiemu jw.

w ten sposób, że

1) zmniejsza się - w drodze przeniesienia - plan wydatków budżetowych, o kwotę - 26.200

w tym:

a) w dziale 600, rozdział 60016, § 4270, o kwotę - 15.000 zł,

b) w dziale 700, rozdział 70005, § 4300, o kwotę - 11.200 zł;

2) zwiększa się - w drodze przeniesienia - plan wydatków budżetowych, o kwotę - 26.200

    w tym:

a) w dziale 710, rozdział 71035, § 4300, o kwotę - 4.050 zł,

b) w dziale 750, rozdział 75023, § 4300, o kwotę - 14.950 zł,

c) w dziale 758, rozdział 75814, § 4210, o kwotę - 900 zł,

- rozdział 75814, § 4300, o kwotę - 2.900 zł,

- rozdział 75814, § 4430, o kwotę - 3.400 zł.

§ 4

1. W związku ze zmianami w budżecie, o których mowa w §2 ust. 1 pkt. 2, zmienia się odpowiednio limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy w 2003 r., z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Limit wydatków na zadania inwestycyjne kończone w realizacji w 2003 r. może być zwiększony w końcu roku w drodze przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej na ten cel - w trybie art. 128 ust. 1. pkt. 2 ustawy o finansach publicznych - maksymalnie o kwotę 6.295 zł.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 29-01-2004 13:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-01-2004
Ostatnia aktualizacja: - 29-01-2004 13:02