Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała 102


U C H W A Ł A Nr IX/102/03

RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU- ZDROJU

Z DNIA 30 GRUDNIA 2003R.

w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej

w Trzcińsku Zdroju na 2004 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U z 2001 r. Nr 142,poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 214,poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568/ oraz § 66 ust. 2 Statutu Gminy, Rada Miejska uchwala , co następuje:

§1.Przyjąć plany pracy dwóch komisji stałych Rady Miejskiej na 2004 rok .Według załączników Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A Nr IX/101/03

RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU- ZDROJU

Z DNIA 30 GRUDNIA 2003R.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

w Trzcińsku-Zdroju na rok 2004.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U z 2001 r. Nr 142,poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 214,poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568/ oraz § 66 ust. 2 Statutu Gminy, Rada Miejska uchwala , co następuje:

§1.Przyjąć plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2004, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/102/03

Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju

z dnia 30 grudnia 2003r.

Plan pracy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Budżetu na rok 2004

Lp.

Tematyka

Termin

1.

Informacja administratora usług WOD-KAN na temat wykonania planu finansowego i rzeczowego za rok 2003

I kwartał 2004

2.

Informacja administratora Zakładu Usług Komunalnych na temat wykonania planu za rok 2003

I kwartał 2004

3.

Omówienie planów remontów budynków komunalnych na rok 2004

I kwartał 2004

4.

Utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym

I kwartał 2004

5.

Rozpatrzenie nowych propozycji sprzedaży majątku komunalnego gminy

I kwartał 2004

6.

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę oraz odprowadzenie ścieków

II kwartał 2004

7.

Rozpatrzenie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z wykonania budżetu za rok 2003

II kwartał 2004

8.

Gospodarka odpadami w gminie - segregacja odpadów

II kwartał 2004

9.

Informacje z funkcjonowania Terenowego Oddziału Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Chojnie

II kwartał 2004

10.

Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2004

III kwartał 2004

11.

Organizacja pomocy dla rolników przy skupie płodów rolnych

III kwartał 2004

12.

Zamierzenia dotyczące poprawy infrastruktury drogowej w gminie

III kwartał 2004

13.

Realizacja ochrony środowiska na terenie gminy

III kwartał 2004

14.

Informacje o realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2004

IV kwartał 2004

15.

Ocena gospodarki mieszkaniowej w gminie

IV kwartał 2004

16.

Opiniowanie propozycji podatkowych i budżetowych na rok 2005

IV kwartał 2004

17.

Opracowanie planu pracy komisji na rok 2005

IV kwartał 2004

18.

Opiniowanie projektów uchwał

wg potrzeb

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/102/03

Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju

z dnia 30 grudnia 2003r.

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i spraw Socjalnych na 2004r.

Lp.

Tematyka

Termin

Odpowiedzialny

1.

Podsumowanie działalności OPS za rok ubiegły i zapotrzebowanie na środki na rok bieżący

I kwartał

Kier. OPS

2.

Działalność TCK, w tym M- GBP w roku 2003 i plan działań na rok 2004.

I kwartał

Dyr. TCK

3.

Organizacja ferii zimowych

I kwartał

Dyr.. TCK Insp. Oświatry

4.

Poziom bezpieczeństwa w gminie

I kwartał

Kier. Rewiru Dzielnicowych

5.

Stan bezrobocia w gminie

I kwartał

Burmistrz

6.

Przygotowania do organizacji „Dni Trzcińska”

II kwartał

Burmistrz, dyr. TCK

7.

Projekty organizacyjne placówek oświatowych

II kwartał

Insp. Oświaty

8.

Problemy wychowawcze dotyczące dzieci i młodzieży

II kwartał

Pedagog szkolny

9.

Opieka zdrowotna dzieci i młodzieży

II kwartał

Pielęgniarka szkolna

10.

Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego ( dowozy remonty, doposażenie w sprzęt dydaktyczny)

III kwartał

Inspektor oświaty

11.

Plan dożywiania uczniów w gminie

III kwartał

Kier. OPS

12.

Omówienie programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

IV kwartał

Burmistrz, Opiekunowie organizacji

13.

Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi

IV kwartał

Przew. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

14.

Funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych

IV kwartał

Przew. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

15.

Opiniowanie materiałów sesyjnych

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 29-01-2004 13:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-01-2004
Ostatnia aktualizacja: - 29-01-2004 13:00