Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XXXIII/367/2014 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 września 2014r. w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne, położonych na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój, będących w zarządzie Nadleśnictwa Mieszkowice.


Uchwała nr XXXIII/367/2014

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne, położonych na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój, będących w zarządzie Nadleśnictwa Mieszkowice.

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2013 poz. 594; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072), Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju

uchwala co następuje:

§ 1.Opiniuje się negatywnie uznanie za ochronne lasów będących w zarządzie Nadleśnictwa Mieszkowice położonych na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój o łącznej powierzchni 2678,95 ha.

§ 2.Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie : do uchwały Nr XXXIII/367/2014 z dnia 2014 roku

Pismo z dnia 11 lipca 2014 r. powołując się na art.16 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach stanowiący o lasach ochronnych- Nadleśniczy Nadleśnictwa Mieszkowice zwrócił się do Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z prośbą o wyrażenie opinii w formie uchwały dotyczącej wniosku o uznanie wytypowanych obszarów Nadleśnictwa Mieszkowice położonych w obrębie Gminy Trzcińsko-Zdrój za ochronne o łącznej powierzchni 2678,95 ha.

Wyżej wymienione pismo zostało w dniu 14 lipca 2014r. złożone do Urzędu Gminy Trzcińsko-Zdrój a następnie w dniu........................... przekazane w trybie Kodeksu Postępowania Administracyjnego Radzie Gminy Trzcińsko-Zdrój jako organowi właściwemu i z tym też dniem Rada otrzymała wniosek w rozumieniu art. 16 ust. 2 w/w ustawy o lasach.

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie celów uznania lasu za ochronny.

Wymienione obszary, na których proponuje się uznanie lasów za ochronne ze względu na zachowanie biologicznej różnorodności, zlokalizowane na obszarach NATURA 2000 - są już objęte formą ochrony wynikającą z innej podstawy prawnej, nie mniej jednak mającą na celu zapewnienie między innymi zachowanie biologicznej różnorodności chronionych obszarów.

Uznanie lasów za ochronne może pozbawić mieszkańców Gminy ich różnorodnych funkcji, a mianowicie: pozyskanie drewna lub płodów runa leśnego, udostępnianie lasów dla ludności.

W przypadku uznania za ochronne tych lasów dochody gminy ulegną zmniejszeniu.

W obecnej trudnej sytuacji finansowej Gmina Trzcińsko-Zdrój nie może pozwolić na utratę jakichkolwiek dochodów. Uznanie lasów za ochronne spowoduje skutki ekonomiczne w postaci obniżenia stawki podatku leśnego o 50 %, co wynika z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym tj. Dz. U z 2013 r. poz. 465. Wobec czego Gmina zmniejsza swoje dochody, nie uzyskując żadnej rekompensaty.

Z treści wniosku nie wynika jakoby spełniona została którakolwiek z podstaw uznania lasu za ochronny o których mowa w § 1 Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992r. W sprawie szczegółowych zasad i trybu uznania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej.

W związku z tym podjęcie uchwały wyrażającej negatywną opinię jest zasadne.

W związku z tym podjęcie uchwały wyrażającej negatywną opinię jest zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 03-10-2014 16:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Tyrpa 03-10-2014
Ostatnia aktualizacja: - 03-10-2014 16:24