Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE NR II/615/2014 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 30.09. 2014 roku w sprawie odstąpienia od ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania sieci wodociągowej w obrębach geodezyjnych: Góralice, Tchórzno.

ZARZĄDZENIE NR II/615/2014
Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój
z dnia 30.09. 2014 roku

w sprawie odstąpienia od ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartościnieruchomości na skutek wybudowania sieci wodociągowej w obrębach geodezyjnych: Góralice, Tchórzno.

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), z a r z ą d z a m co następuje:

 

§1. Odstępuję od naliczania opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania sieci wodociągowej w obrębach: Góralice, Tchórzno z powodu kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii rzeczoznawcy majątkowego związanego z ustaleniem opłaty, które przewyższą spodziewaną wysokość opłaty adiacenckiej..
§2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Budownictwa, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Wodno-Kanalizacyjny i Ochrony Środowiska.
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Uzasadnienie  do Zarządzenia Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój Nr II/615/2014 z dnia 30.09.20104r.

Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwałą z dnia 7 grudnia 2006 roku ustaliła stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń kanalizacyjnych - w wysokości 10% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.

Ustalenie opłaty adiacenckiej następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego określającej wartość nieruchomości. Gmina Trzcińsko-Zdrój zaprosiła telefonicznie trzy firmy do złożenia oferty cenowej na zadanie wykonania operatu szacunkowego dla jednej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie, w którym została wybudowana kanalizacja sanitarna w celu naliczenia opłaty adiacenckiej.

Koszt wykonania jednego operatu szacunkowego - 984,00 zł (brutto).

Celem wyceny było oszacowanie wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową sieci kanalizacji sanitarnej dla celów ustalenia opłaty adiacenckiej. Zakres wyceny obejmował stan działki przed wybudowaniem infrastruktury technicznej i stan działki po wybudowaniu..

Na podstawie analizy rynku nieruchomości gruntowych i wykonania obliczeń rzeczoznawca majątkowy ustalił, że w przedmiotowym przypadku wzrost wartości nieruchomości w związku z możliwością podłączenia działki do sieci kanalizacji sanitarnej jest tak naprawdę znikomy. Wynika to w dużej mierze z niskich cen nieruchomości gruntowych na terenach wiejskich.

W związku z powyższym wysokość opłaty adiacenckiej dla wybranej nieruchomości szacowana jest na ok. 30,00 zł. Jeżeli założy się, iż średni wzrost wartości pojedynczych działek będzie wahać się w granicach ok. 300,00 zł, to łączny całkowity wzrost stu nieruchomości wyniesie ok. 30.000,00 zł a wpływ z tytułu opłaty adiacenckiej wyniesie ok. 3.000,00 zł. ( wyliczenie: 100 nieruchomości x 300,00 zł wzrost wartości nieruchomości x 10 % stawka procentowa opłaty adiacenckiej = 3.000,00 zł..

Złożono również zapytanie do oferentów o koszt wykonania około 100 operatów szacunkowych do naliczenia opłaty adiacenckiej. W najkorzystniejszej ofercie przedstawiono koszt wykonania stu operatorów na kwotę 19.680,00 zł.

Reasumując , wpływy uzyskane przez Gminę Trzcińsko-Zdrój z tytułu poboru opłaty adiacenckiej nie pokryją w całości kosztów ich wyegzekwowania, które poniosłaby Gmina.

Powyższą analizę należy przyjąć przy wyliczeniu wzrostu wartości nieruchomości po wybudowaniu sieci wodociągowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 01-10-2014 10:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Bugajski 01-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Kamil Wiącek 01-10-2014 10:16