Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 705/1 o powierzchni 1.145 m2 położonej w obrębie Góralice gmina Trzcińsko-Zdrój


BURMISTRZ

Gminy Trzcińsko-Zdrój

Rynek 15, tel. 91 4148088, fax 91 4148103

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2010 r. Nr 102, poz 651 z późniejszymi zmianami/ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz.U.Nr 207 poz. 2108 z 2004 r./ a także Uchwały Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości

oznaczonej numerem działki 705/1 o powierzchni 1.145 m2 położonej w obrębie Góralice gmina Trzcińsko-Zdrój, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową zagrodową z możliwością usług nieuciążliwych.

Sieć wodociągowa, kanalizacyjna i energia znajdują się w drodze biegnącej przy działce.

Przez środek działki przebiega sieć kanalizacyjna.

Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą Nr SZ1Y/00066742/9, nie jest obciążona hipoteką.

Cena wywoławcza 15.060,00 zł / słownie: piętnaście tysięcy sześćdziesiąt złotych

Termin przetargu: 11 września 2014 r. o godzinie 900 w Sali Posiedzeń

Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju Rynek 15.

Warunki:

- warunkiem uczestnictwa w przetargu jest ;

1/ wpłata w kasie / do godz. 1300/ lub na konto „Urząd Miejski BS Chojna O/Trzcińsko -

Zdrój Nr 94937010200400013020040001” wadium w wysokości 1.500,00

z odpowiednim wyprzedzeniem aby najpóźniej do dnia 08 września 2014r.

wymagana kwota wpłynęła na konto Urzędu.

2/ złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym

nieruchomości.

U w a g i :

1/ z uwagi na charakter rolny nieruchomości nie nalicza się podatku Vat.

2 / w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone

wadium nie podlega zwrotowi,

3/ w uzasadnionych przypadkach Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia

przetargu,

4/ w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w terminie,

miejscu i w formie określonej w ogłoszeniu o przetargu,

5/ w przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, będzie on zobowiązany do uzyskania

zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości, zgodnie

z przepisami odrębnymi. W razie nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od zakończenia

przetargu Gmina będzie miała prawo uznać, że z przyczyn leżących po stronie uczestnika zawarcie

umowy stało się niemożliwe, czego skutkiem będzie przepadek wpłaconego wadium,

6/ dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać w tutejszym Urzędzie

pokój nr 4 lub telefonicznie 91 4148088 wew. 31

oraz pokój nr 10 lub telefonicznie 91 4148088 wew. 38

Trzcińsko-Zdrój; dnia 04 sierpnia 2014 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 04-08-2014 12:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Krajczyńska 04-08-2014
Ostatnia aktualizacja: - 04-08-2014 12:30